Eine Holzheizung ist eine gute Alternative zum Heizen mit Öl oder Gas.

Skaldītā malka

Skaldītā malka ir lieliski piemērota it visiem, kuri paši var sagādāt kurināmo, piemēram, no vietējām mežsaimniecībām. Malkai ir jābūt pietiekami sausai, tātad, sakrautai un ar iespējami zemu mitruma atlikumu. Turklāt ir nepieciešama karstā ūdens akumulācijas tvertne, lai nodrošinātu nepārtrauktu siltuma padevi.

Koksnes katls

Ņemot vērā kopējos ieguldījumus un mūsdienu enerģijas cenas, malkas apkure ir ekonomiska alternatīva. Viessmann malkas apkures katliem piemīt augsts lietderības koeficients un tie ir ekonomiski lietošanā.