Pamatoti iemesli Jūsu apkures iekārtas papildināšanai ar saules siltumenerģiju

Tikai Vācijā vien ekspluatācijā ir divi miljoni apkures iekārtu, kas vecākas par 25 gadiem. To ekspluatētāji bieži vien nemaz nezina, cik daudz naudas viņi zaudē, nelietderīgi sadedzinot kurināmo, kas kā neizmantots siltums pazūd caur skursteni. Turklāt šīs vecās iekārtas negatīvi ietekmē klimatu ar nevajadzīgiem CO2 izmešiem un veicina globālo sasilšanu.

Enerģijas taupīšana

Tuvākajā nākotnē nomainot šīs iekārtas uz augsti efektīviem kurināmā kondensācijas katliem un ieviešot saules enerģijas tehnoloģiju, gala lietotāji varētu ietaupīt līdz 25% enerģijas.  Skaitliskā izteiksmē tie būtu desmit procenti no visa Vācijas enerģijas patēriņa ar vienlaicīgu CO2 izmešu daudzuma samazinājumu par 54 miljoniem tonnu gadā.

Dabas resursu saudzēšana

Aptuveni viena trešdaļa kopējā enerģijas patēriņa Vācijā tiek izmantota ēku apkurināšanai. Enerģiju taupošas būvniecības tehnoloģijas un ekonomiskas apkures sistēmas, piemēram, kurināmā kondensācijas tehnoloģija, var ievērojami samazināt šo patēriņu un tādējādi dot ieguldījumu resursu saudzēšanā un Zemes atmosfēras aizsardzībā.

Die Trinkwassererwärmung mittels Solarthermie bietet erhebliches Einsparpotenzial

Ievērojams ietaupījuma potenciāls

Dzeramā ūdens uzsildīšanai ir ievērojams ietaupījuma potenciāls. Tāpēc saules enerģijas kolektori apvienojumā ar siltā ūdens tvertni mūsu ģeogrāfiskā platuma grādos vasaras mēnešos ir visinteresantākā alternatīva apkures katla izmantošanai.

Ja apkuri papildina ar saules siltumenerģiju, pat gadalaiku pārejas periodā apkures katlu var bieži izslēgt uz ilgāku laiku.

Vienģimenes mājā saules enerģija nosedz līdz 60% no dzeramā  ūdens uzsildīšanai nepieciešamās enerģijas.

 


Dzeramā ūdens uzsildīšana un apkures atbalstīšana ar saules enerģiju

Saules enerģijas iekārtas ir ideāli piemērotas dzeramā ūdens uzsildīšanai un kā papildinājums apkurei. Pateicoties bez maksas pieejamajai saules enerģijai, Jūsu ieguldījumi var atmaksāties jau pāris gados fosilās enerģijas ietaupījuma rezultātā.

Tātad Jums ir iespēja izmantot saules enerģiju dzeramā ūdens uzsildīšanai un kā apkures papildinājumu. Šķidrā kurināmā vai gāzes ietaupījums jebkurā gadījumā ir liels: Jūs gada laikā patērēsiet par 60 procentiem mazāk enerģijas, kas citādi būtu vajadzīga siltā ūdens sagatavošanai ikdienas vajadzībām. Apvienojot dzeramā un apkures sistēmas ūdens uzsildīšanu, var iegūt līdz par 35 procentiem gadā patērētās enerģijas ietaupījumu.

Solarthermie-System mit bivalentem Warmwasserspeicher

Solārā iekārta ar bivalento siltā ūdens tvertni

Galvenais šajā risinājumā ir bivalentā siltā ūdens tvertne. Ja ir pietiekama saules gaisma, solārajā iekārtā esošais solārais sildelements ar apakšējā ūdens apmainītāja palīdzību uzkarsē ūdeni tvertnē – ūdens sildītājā. Temperatūrai pazeminoties pēc ūdens ņemšanas, piemēram, vannai vai dušai, apkures katls pēc   nepieciešamības ieslēdzas ūdens papildu uzsildīšanai otrajā cirkulācijas kontūrā.

 

Solarthermie-System zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung

Solārā iekārta dzeramā ūdens uzsildīšanai un kā apkures papildinājums

Saules enerģijas kolektorā uzkarsēto solāro sildelementu bez dzeramā ūdens uzsildīšanas var izmantot arī apkures ūdens papildu uzsildīšanai. Šim nolūkam apkures sistēma ar ūdens mainītāja palīdzību izmanto ūdeni, ko solārajā tvertnē nepārtraukti uzkarsē saules enerģijas kolektori. Regulēšanas ierīces pārbauda, vai iespējams sasniegt vēlamo telpas temperatūru. Ja temperatūra ir zem uzdotās vērtības, tad papildus sāk darboties apkures katls.

 

Einfach erklärt: Wie funktioniert Solarthermie?

Kā strādā solārās sistēmas?

Mūsu eksperts Karstens Kūlmans (Carsten Kuhlmann) skaidro, kā strādā termiska solārā iekārta.

YouTube