Malkas kurināšanas iekārtas icon-biomasse.png

Augstspiediena/zemspiediena karstā ūdens un tvaika ražošana. Ņemot vērā kopējās investīcijas, cietā kurināmā katls pie šodienas enerģijas cenām ir ekonomiska alternatīva, tiem ir augsta efektivitāte un tie ir ekonomiski ekspluatācijā.