Enerģētikas politika

Pamatojoties uz Viessmann uzņēmuma pamatprincipiem, visiem Viessmann grupas darbiniekiem jāievēro darbības principi attiecībā uz enerģētikas politiku.

Mērķis

Viessmann Grupa ar šo enerģētikas politiku apņemas turpināt enerģijas patēriņa samazināšanu un CO2 emisiju daudzumu. Šī darbība balstās uz stratēģiskajiem enerģētikas mērķiem. Ik gadu grupas uzņēmumu vadītāji izvirza mērķus, kas ir saskaņā ar uzņēmuma grupas vadlīnijām. Mērķa noteikšanu ietekmē laika apstākļu un produkcijas datu izmaiņas pagājušajā periodā un, ņemot vērā ilgtspējības aspektus, lēmumu ekonomiskais nozīmīgums.

Nepārtraukta enerģētikas produktivitātes uzlabošana

Mēs cenšamies pastāvīgi uzlabot enerģētikas produktivitāti. Likumā noteikto prasību ievērošana tiek uzskatīta kā pašsaprotama.

Ilgtspējība

Arī ilgtspējības jautājumos tiek pieņemti lēmumi,kas ietekmē enerģētisko situāciju. Kad nepieciešams, preces tiek arī izņemtas no tirgus.

Darbinieki

Lai īstenotu enerģijas politiku, svarīga ir visu darbinieku līdzdarbība. Grupas uzņēmuma darbiniekus vispusēji izglīto par enerģētikas nozari un iesaista enerģijas pārvaldes programmā.

Apjoms, resursi

Uzņēmuma enerģētikas mērķi sasitās ar visām uzņēmuma jomām, darbībām un procesiem.
Viessmann Grupas augstāka vadība izmanto visus pieejamos nepieciešamos resursus un informāciju, lai īstenotu enerģētikas politiku un stratēģiskos un operatīvos mērķus.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības regulāri informē par Viessmann Grupas enerģētikas aspektiem, enerģijas patēriņu un enerģijas pārvaldības programmu.

Emisijas

Saskaņā ar enerģētikas mērķiem, Viessmann Grupa ir noteikusi uzņēmuma mērķus emisiju samazināšanai. Emisiju samazināšana jau tiek īstenota, pastāvīgi palielinot enerģijas efektivitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanu.

Pārbaudes

Viessmann Grupa nepārtraukti pārbauda un izvērtē enerģijas politikas īstenošanu.

Enerģija - monitorings

Grupas uzņēmumu enerģijas patēriņš tiek nepārtraukti noteikts un uzraudzīts. Svarīgie enerģētikas aspekti regulāri tiek noteikti, pārbaudīti un paziņoti.