Ilgtspējība

Kā ģimenes uzņēmums jau trešajā paaudzē un viens no vadošajiem apkures tehnoloģiju ražotājiem, mēs esam atbildīgi ne tikai par sabiedrību šodien, bet arī par nākamo paaudžu pamatvērtībām. Pastāvīga resursu uzlabošana un videi draudzīgu pasākumu veikšana ir būtiska mūsu uzņēmuma filozofijas sastāvdaļa, kā kā pastāvīgs efektivitātes pieaugums visā ražošanas procesā no piegādātājiem līdz gala patērētājiem.

Projekts "Efektivitāte Plus"

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Ilgtspējības stratēģija

Viessmann ilgtspējības stratēģija aptver visu vērtības veidošanas ķēdi:

- Pētījumi & attīstība
- Sagāde
- Ražošana
- Tirdzniecība
- Loģistika
- Produktu lietošana
- Pārstrāde & atkārtota izmantošana

Vadības process un darbu procesi

Viessmann ilgtspējības stratēģija kā galvenais uzsvars aptver procesus, kas ir tieši saistīti ar produktu dzīves ciklu (skatīt grafiku). Tomēr ir iekļauti arī ekoloģiskie aspekti, piemēram, enerģijas un materiālu izmantošanas efektivitāte, kaitīgo izmešu samazināšana un bioloģiskā daudzveidība, kā arī sociālie temati - personāla struktūra, darba drošība un veselības aizsardzība, kvalifikācija un darbinieku apmierinātība.

Četros darba ciklos iedalītie darbības lauki nodrošina pilnīgumu pēc analīzes:

- Stratēģija & kontrole
- Produkti & procesi
- Resursi & infrastruktūra
- Darbinieki & darba vide

Visas aktivitātes koordinē vadības grupa, uzdevumi un darba cikli tiek deleģēti, un to rezultāti tiek apkopoti. Vadības grupa atbild uzņēmuma valdei un sagatavo lēmumus.

Ilgtspējības stratēģija divos posmos

Ilgtspējības stratēģijas operatīvā ieviešana notiek divos posmos:

Pirmajā posmā tiek veikta visaptveroša inventarizācija. Tam seko faktiskās situācijas apraksts pēc pazīmēm visās saistošajās tirdzniecības jomās. Arī visaptveroša visu galveno ieinteresēto personu, kuru vidū ir klienti, piegādātāji, darbinieki, iestādes, pašvaldības, asociācijas un organizācijas, vajadzību un prasību izpēte ir faktiskās situācijas analīzes daļa.

Otrajā posmā vispirms tiek apkopoti un izvērtēti inventarizācijas rezultāti. Tam seko standartu pievilkšana jeb pielāgošana kā visa uzņēmuma priekšādevums. Svarīgākajām pazīmēm (pamata indikatoriem) tiek noteikti mērķi ar to sasniegšanas termiņiem un izdalīti uzņēmumu un grupas uzņēmumu atbildīgajām personām.

pdca-zyklus.jpg

PDCA cikls

Visas attiecīgās ilgtspējības aktivitātes kontrolē Vadības grupa, kas ir pakļauta uzņēmuma valdei.

Kontroles sistēma (Controlling-System) nodrošina to, ka mērķi tiek sasniegti un tiek saņemtas atsauksmes. Tādējādi plānošana (Plan), pasākumu ieviešana (Do), kontrole un atsauksmes (Check) un jaunu mērķu atvasināšana (Act) veido nepārtrauktu procesu (PDCA ciklu), kas ved uz visu uzņēmuma produktu un procesu ilgtspējības uzlabošanu.

"Aliances pro ilgtspēja" (Allianz pro Nachhaltigkeit)

Plašākai publikai uzņēmums Viessmann ir izveidojis tiešsaistes forumu "Aliances pro ilgtspēja" (Allianz pro Nachhaltigkeit). Šajā mājaslapā ir savākta un apkopota informācija par ilgtspējīgu būvniecību, dzīvošanu un modernizēšanu, kas iepriekš ir bijusi pieejama nepilnīgā un sarežģītā veidā.

Foruma "Allianz pro Nachhaltigkeit" ilgtermiņa mērķis no vienas puses ir sasniegt ilgtspējīgu dabas resursu izlietošanu, un no otras puses tā ir ēku siltumnodrošināšana ar neitrālu CO2. Ilgtspējības tēma ir aktualizējama ikdienas dzīvē.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png

Uzņēmums Viessmann ir Vācijas ekonomikas Klimata aizsardzības un energoefektivitātes grupas biedrs

Kā viens no 15 uzņēmumiem, Viessmann ir Vācijas ekonomikas Klimata aizsardzības un energoefektivitātes grupas biedrs. 2009. gadā Federālā Vides ministrija, Federālā Ekonomikas ministrija un Vācijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera dibināja šo partnerību - sākotnēji ar četriem uzņēmumiem. Līdztekus Viessmann, par energoefektivitātes un klimata aizsardzības paraugiem tika izvēlēti arī uzņēmumi berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH in Prinovis GmbH.

Šiem dalībnieku uzņēmumiem ir jāizpilda stingri kritēriji. Piemēram, obligāts priekšnoteikums ir klimata aizsardzība un energoefektivitāte kā uzņēmuma politikas sastāvdaļas, un par sasniegumiem tiek regulāri un atklāti informēta sabiedrība. Turklāt ir sistemātiski jāreģistrē un jāuzskaita patēriņa dati un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī klimata aizsardzības un energoefektivitātes tēmas ir jāietver uzņēmuma tālākizglītības piedāvājumā.

Šīs partnerības mērķis klimata aizsardzības, energoefektivitātes un inovāciju jomā ir attīstīt uzņēmumu esošo klimata aizsardzības un energoefektivitātes potenciālu. Papildus ir jāveicina inovatīvo tehnoloģiju pielietošana šo potenciālu izmantošanai uzņēmuma darbības praksē, un ir jāizveido tādi priekšnosacījumi, lai ambiciozie klimata aizsardzības un augošas energoefektivitātes mērķi tiktu sasniegti ekonomiski saderīgā veidā.

Papildu informācija par klimata aizsardzības grupu pieejama šeit

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg