Viessmann informācijas centrs

Lai vēl labāk spētu izplatīt informāciju par jaunākajām tehnoloģijām siltumražošanas nozarē, mēs uzņēmuma atrašanās vietā Alendorfā (Ederā) esam uzbūvējuši Viessmann akadēmiju.

Akadēmija kopā ar „Galeria“, kas popularizē mūsu zīmola vēstījumu, muzeju „Via Temporis“ un inovatīvo enerģētikas centrāli veido Viessmann infocentru. Tā mūsu viesi, apmeklējot rūpnīcu, var uzzināt arī par vērtībām un prasmēm, kas raksturo uzņēmumu.

Ar piedāvājumu visiem enerģijas avotiem un visiem jaudas diapazoniem, Viessmann atrodas vislabākajā pozīcijā, kad mainās apkures tirgus struktūra. Mēs uzsākām ražošanu Alendorfā, balstoties uz „Lean Production“ principu, tādējādi ievērojami palielinot darba efektivitāti. Ar ilgtspējīgu enerģijas konceptu "Efektivitāte Plus" mēs uzņēmuma atrašanās vietā Alendorfā ietaupām 40% fosilās enerģijas un par trešdaļu samazinām CO2 emisijas. Turklāt mēs koncentrējamies uz biomasas izmantošanu, ko mēs tālejoši esam sastādījuši īscirtmeta plantācijās.

Tā infocentrs paskaidro, kā Viessmann, tradīcijām bagāts uzņēmums, trešajā paaudzē rada aizvien jaunus izaicinājumus nākotnei.

produktschulung.jpg

Akadēmija

Siltumtehnikas tehniskais spektrs kļūst aizvien sarežģītāks, produktu piedāvājums – aizvien plašāks. Apkures sistēmām ar šķidro kurināmo un gāzi, siltumsūkņiem, bionenerģijai, saules siltumenerģijai, fotogalvanizācijai, koģenerācijai un klimata kontroles iekārtām visās darbības jomās ir nepieciešami individuāli risinājumi.

Tikai tad, kad mainīgie darba dienas izaicinājumi sastopas ar pielāgotiesspēju un konkrētām zināšanām, klienti ilgtermiņā var būt apmierināti. Zināšanas par piemērotu izmantošanas vietu un iespējamiem inovatīvās, efektīvās tehnikas kombināciju un reģeneratīvās enerģijas sistēmas pielietojumiem šodien ir tik pieprasītas kā nekad iepriekš. Tādēļ palielinās arī apkures tirgus kvalifikācijas prasības pret visiem tirgus dalībniekiem. Aizvien nozīmīgāka kļūst tālākizglītība, zināšanas un ātra informācijas apstrāde.

Šī iemesla dēļ Viessmann akadēmija piedāvā daudzpusīgu seminārprogrammu. Mērķauditorija ir uzņēmumi, kas nodrošina kanalizācijas, siltumapgādes un ventilācijas apgādi, skursteņslauķi, plānošanas un inženieru biroji, enerģētikas konsultanti, arhitekti, māju būves sabiedrības, izglītības iestādes, ražošanai, rūpniecībai un pašvaldības. Šie semināri ir pieprasīti – gada laikā Viessmann akadēmijas tālakizglītības pasākumos piedalās aptuveni 90 000 speciālistu no visas pasaules.

Galeria

Izstāde „Galeria“ popularizē mūsu zīmola vēstījumu.

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Via Temporis

Viessmann apkures tehnika sevi ierakstīja vēsturē, strauji attīstot laika tehnoloģijas un jau ātri attīstījās par visas nozares līderi. Lai uzzinātu vairāk par uzņēmuma pagātni, vēsturisko kontekstu,un attīstību, Alendorfas rūpnīcas apmeklētāju apskatei tika izveidota neparasta ēka: Muzejs "Via Temporis".

Vēsturiskā izstāde informē par uzņēmuma vēsturi un vienlaicīgi ir Dr. Hansa Viesmana mūža darba novērtējums. Dr. Hanss Viesmans pēc Otrā pasaules kara no sava tēva pārņēma amatniecības uzņēmumu, ko attīstīja līdz pasaules līmeņa uzņēmumam.

"Via Temporis" ir pievienota  Viessmann Galerijai, kas kuras mūsdienīgā industrijas arhitektūra ir atvasināta no Bauhaus stila. Šeit atrodas izstāde, kas paskaidro zīmola vēstījumu, kurš palīdzējis īstenot vissvarīgākās Viessmann attīstības jomas.