Viessmann ražošanas sistēma

Viessmann ražošanas sistēma (ViRS) ir saistoša visiem Viessmann grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem, tā apraksta produktu izgatavošanas, ieviešanas, kontroles un pastāvīgas pilnveidošanas procesus.

Tā satur atbilstošus ražošanas organizācijas mērķus, principus, metodes, un instrumentus, kā pamatā ir nepārtraukta produktu uzlabošana, kā arī sinhrona procesu norise.

 

Ražošanas pamatnostādnes

Standartizācija / Vizualizācija / Tīrība un kārtība


Līdzstrādnieki

Kvalifikācija / Izglītība /Darba drošība


Mūsu līdzstrādnieku augstā kvalifikācija ir priekšnosacījums, lai vispār varētu īstenot ražošanas principus. Nepārtraukta tālākizglītošanās kāpina darbinieku apmierinātību. To nodrošina visdažādākās apmācību programmas, piemēram, mūsu akadēmijā.
 

Sinhroni procesi

Ražošana patērētājam/ Vienmērīga plūsmas tipa ražošana / Loģistika / KVP / Ražošanas vadība


Ražīgas iekārtas

Ražošanai atbilstoši pamatlīdzekļi


Lai varētu ražot konkurētspējīgus produktus, mums pilnvērtīgi jāizmanto ražošanas iekārtas un jāsamazina neparedzētas dīkstāves. Tādēļ tiek izmantots TPM bāzes ražotāja un apkalpotāja koncepts.
 

Produkti un procesi bez trūkumiem, nepilnībā

Kļūdu nepieļaušana/ Ziņošana par kļūdām / Kļūdu novēršana / Auditēšana


"Uzmanības centrā - kvalitāte", uz to tiecas visi darbinieki. Attiecībā uz produktiem un procesiem ir mērķis sasniegt nulles kļūdu līmeni. Tikai tā mēs saviem klientiem varam piedāvāt visaugstākās kvalitātes produktus.
 

Ražošanas vadība

Iekārtu darba vadība


Mēs rūpējamies, lai rūpnīcā kvalificēti līdzstrādnieki nodrošina atbilstošu produktu apstrādi. Šo procesu atbalsta pastāvīga, nepārtraukta pilnveide.