Pamatoti iemesli fotoelektriskās iekārtas no Viessmann uzstādīšanai

Lai nosegtu visas pasaules elektrības patēriņu, pietiktu ar moduļa platību 450 x 450 km. Mūsu saule ir ne tikai neizsmeļams, bet arī videi draudzīgs enerģijas avots. Un vislabākais ir tas, ka Saules starojums ir bez maksas.

Lai arī Viessmann sistēma Vitovolt (fotoelektriskā iekārta), tāpat kā Vitosol (termiskā solārās sistēmas), enerģijas ieguvē izmanto saules starojumu, tās atšķiras gan tehniskajā, gan  plānošanās un ekspluatācijs ziņā. Ja termiskajām solārajām iekārtām kolektoros iegūtais siltums tiek hidrauliski aizvadīts pa siltumnesēju elementu un tad izmantots dzeramā ūdens
uzsildīšanā vai telpu apkurē, fotoelektriskajā modulī elektrība rodas nepastarpināti.

Elektrība no saules enerģijas

Tradicionālajās spēkstacijās tikai viena trešdaļa primārā enerģijas patēriņa tiek izmantota
elektrības ražošanai. Tādējādi aptuveni divas trešdaļas enerģijas, kas ģenerēta centrālajās spēkstacijās un sadalīta elektrotīklā, iet zudumā. Elektroenerģijas ražošana tradicionāli rada ievērojamu negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ ir sevišķi svarīgi ražot elektrību decentralizēti un tuvu tās patērētājiem, izmantojot atjaunojamos energoresursus, tādus kā saules, vēja, ūdens enerģiju un biomasu.

Fotoelektriskā sistēma – elektrības ieguve tieši no saules enerģijas – šajā ziņā ir pievilcīga un droša iespēja. Lai saražotu elektroenerģijas daudzumu, kas atbilst viena Vācijas iedzīvotāja vidējam gada patēriņam, nepieciešamā fotoelektriskā moduļa platība ir aptuveni 8.5 m2.


Darbības veids

Pie tīkla pieslēgtas solārās elektrības ražošanas iekārtas darbībai ir trīs soļi:

1. Enerģijas ieguve

Kad uz fotoelektrisko moduli apspīd gaisma, saules baterijās tiek atbrīvoti elektroni.
Pie elektriskajiem kontaktiem koncentrējas pozitīvā resp. negatīvā lādiņa nesēji, un starp baterijas priekšpusi un aizmuguri rodas līdzspriegums. Šis fotoelektriskais efekts notiek bez mehāniskām vai ķīmiskām reakcijām, tādēļ tam nav nodiluma un nav tehniskas apkopes nepieciešamības.

 2. Strāvas pārveidošana

Saules baterijā ģenerēto līdzstrāvu invertors (ko parasti sauc par tīkla barošanas iekārtu [NEG]) pārveido par elektrotīklam atbilstošo maiņstrāvu (230 resp. 400 V maiņstrāvas
spriegums pie 50 Hz). Efektīvu no saules enerģijas iegūtās strāvas pārveidošanu nodrošina pārbaudīti drošības standarti un pilnveidota procesoru tehnoloģija, kā arī visjaunākās paaudzes spēka elektronika.

 3. Pašpatēriņš

Pašu iekārtās saražotās saules elektrības kompensācijas likmju samazināšanās un strāvas
piegādes izmaksu pieaugums ir laba motivācija, lai izstrādātu optimizētu enerģijas koncepciju vienģimenes un divģimeņu mājām. Pašlaik ir finansiāli izdevīgāk saules elektrību izmantot paša mājā – jo vairāk, jo labāk. Strāvas akumulatora sistēmas uzstādīšana pašu iekārtās saražotajai saules elektrībai palielina pašpatēriņa kvotu un vēl vairāk samazina strāvas piegādes daudzumu no elektrotīkla.

Saules baterija ar silīcija elementu
 

Photovoltaik | Silizium-Solarzelle

Solāro iekārtu vispārīgie dati

Uz Vācijas Federatīvās Republikas teritorijas virsmas katru gadu nonāk tāds enerģijas daudzums, kas atbilst kopējam enerģijas patēriņam, sareizinātam ar 80. Apmēram puse no tā sasniedz zemes virsmu kā tiešs saules starojums, bet otrā puse – kā izkliedēta gaisma.

Tātad ik gadu kopsummā uz horizontālas virsmas nonāk 950 līdz 1200 kW/m2. Saules baterijas 15% no šī daudzuma pārveido elektroenerģijā, un aptuveni divas trešdaļas enerģijas tiek iegūtas vasarā, bet viena trešdaļa – ziemā.

No saules enerģijas iegūtai elektrībai ir nākotne

Ar fotoelektrisko iekārtu uz mājas jumta ikviens mājas īpašnieks kļūst par elektrības ražotāju. Tas ir ļoti vienkārši – tiek uzstādīti moduļi, pieslēgti savienojuma vadi un invertors, un viss ir darba gatavībā. Ja nepieciešams, tiek pieslēgta strāvas akumulatora sistēma. Šodien arvien vairāk būvniecības pasūtītāju interesējas par šo elektroenerģijas ražošanas veidu.


 Photovoltaik-Anlagenkonzept

No saules enerģijas iegūtās elektrības efektīvs pašpatēriņš

Tā kā paša iekārtās saražotā saules elektrība izmaksu ziņā ir izdevīgāka nekā elektrības piegāde no sabiedriskā tīkla, pašpatēriņš sniedz finansiālus ieguvumus. Šo augsto pašpatēriņu nodrošina optimāla iekārtas koncepcija ar ideāli saskaņotiem komponentiem

[1] Fotoelektriskā iekārta

[2] Fotoelektriskais invertors

[3] Fotoelektriskās sistēmas skaitītājs

[4] Patērētājs

[5] Siltumsūkņa skaitītājs

[6] Siltumsūknis ar Vitotronic 200 (tips WO1C)

[7] Elektrības skaitītāji piegādei no tīkla un nodošanai tīklā

[8] Sabiedriskais elektrotīkls