Lejupielādes, brošūras un sertifikāti PDF formātā

Viessmann grupa kā vadošais starptautiskais energosistēmu ražotājs piedāvā pielāgotus un efektīvus risinājumus visām pielietojuma jomām un enerģijas avotiem. Šajā lapā mēs piedāvājam padziļinātu informāciju par mūsu produktu klāstu praktisku PDF failu lejupielādei.

Ja šajā lapā neatradīsiet meklēto, varat izmantot arī mūsu centrālo datubāzi ViBooks. Ja jūs interesē mūsu references projekti, jūs atradīsiet ziņojumus un lejupielādes mūsu visaptverošajā references datu bāzē.

ViBooks - dokumentācija un brošūras

Mūsu ViBooks datubāzē Jūs atradīsiet nepieciešamās lietošanas, uzstādīšanas un apkopes instrukcijas, kā arī tehniskos ceļvežus, cenu lapas, drukātos mārketinga materiālus un daudzus citus dokumentus par Jūsu Viessmann ierīcēm.

PDF lejupielādes

Informācija par uzņēmumu un produktu klāstu PDF formātā.

Visu informāciju par uzņēmumu var atrast

Visaptveroši sistēmu risinājumi komerciāliem un rūpnieciskiem lietojumiem

Uzziniet vairāk par inovatīvām dzesēšanas sistēmām komerciāliem lietojumiem.

Sertifikāti

Viessmann Climate Solutions SE ir starptautisks līderis gaisa kondicionēšanas, apkures un rūpnieciskās enerģijas ražošanā. Kopš 2020. gada izveidotās kvalitātes, vides, enerģētikas un darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmas ir apvienotas vienā integrētā vadības sistēmā.

Kvalitātes vadības sistēma nosaka visus principus un sistemātiskas procedūras, lai sasniegtu un nodrošinātu visas iekšējās un ārējās prasības attiecībā uz produktiem un procesiem. Uzturot un pastāvīgi atjauninot kvalitātes vadības sistēmu, mēs varam nodrošināt prasību izpildi un palīdzēt saglabāt uzņēmuma ilgtermiņa panākumus.

Viessmann pirmo reizi tika sertificēts atbilstoši ISO 9001 1994. gadā. 2019. gadā mēs veiksmīgi pārgājām uz atjaunināto standartu ISO 9001:2015. Kopš 2020. gada kvalitātes vadības sistēma ir integrētās vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, un tā katru gadu tiek uzraudzīta kopā ar citām mūsu vadības sistēmām.

Jau gadu desmitiem mēs esam īstenojuši integrētas vides aizsardzības koncepciju visā vērtību ķēdē. Procesos un produktos integrētajai vides aizsardzībai tiek piešķirta visaugstākā prioritāte salīdzinājumā ar jau radušos zaudējumu novēršanu. Vides pārvaldība, kas tiek īstenota jau vairākus gadus, organizē un uzrauga mūsu vides politikas īstenošanu.

Mūsu ISO 14001 sertifikāts apliecina, ka mēs ievērojam spēkā esošos vides tiesību aktus un strādājam, lai pastāvīgi uzlabotu mūsu vides aizsardzības rādītājus. Kopš 2020. gada vides pārvaldības sistēma ir integrētās vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, un tā tiek uzraudzīta katru gadu kopā ar citām mūsu vadības sistēmām.

Uzņēmums Viessmann ir sertificēts atbilstoši ISO 50001 standartam attiecībā uz energopārvaldības sistēmu Allendorfas ražotnē un citās ražotnēs. Energoefektivitātes paaugstināšanai ir būtiska nozīme, lai sasniegtu enerģētikas un klimata politikas mērķus. Tāpēc energoefektivitāte ir svarīga resursu efektivitātes sastāvdaļa.

Kopš 2020. gada energopārvaldības sistēma ir integrētās vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa, un to kopā ar citām mūsu vadības sistēmām katru gadu uzrauga ārējs sertifikācijas veicējs.

Pēc 10 gadu veiksmīgas dalības BS OHSAS 18001 darba drošības un arodveselības auditā, TÜV Rheinland apstiprināja un sertificēja mūsu labāko sniegumu atbilstoši jaunajam EN ISO 45001 standartam.

Viessmann Climate Solutions SE uzņēmumi darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēmu ievieš kopš 2020. gada, un ir paredzēts, ka no 2023. gada tā tiks sertificēta kopīgi kā integrētās vadības sistēmas daļa.

EMAS dalībnieki izmanto standartizētu vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 14001 standartu, un tiem katru gadu tiek veikts audits, ko veic valsts apstiprināti, neatkarīgi vides novērtētāji. Viņi publicē savus vides datus, tostarp resursu un enerģijas patēriņu, emisijas, atkritumus u. c., detalizēti savā ikgadējā vides deklarācijā. Tās arī izvirza vides aizsardzības mērķus un publicē, kā nepārtraukti un sistemātiski tiks uzlaboti vides aizsardzības rādītāji.

Pateicoties priekšzīmīgai un inovatīvai vides pārvaldībai, Viessmann ir atzīts par vides aizsardzības pionieri. Viessmann Werke ar savām ražotnēm Allendorfā (Ederā) bija pirmais uzņēmums apkures tehnikas nozarē un otrais uzņēmums Vācijā, kas 1995. gadā tika sertificēts saskaņā ar vides vadības un audita sistēmu (EMAS). Šodien Viessmann ražotne Allendorfā (Ederē) ir vecākais ieraksts EMAS ražotņu reģistrā.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Mūsu eksperti jums palīdzēs izvēlēties piemērotu apkures sistēmu jums.

Atrast ekspertu padomi