Lietošanas noteikumi

Šo vietni, tostarp jebkuru apakšvietni, kurai var piekļūt, izmantojot mājaslapu (turpmāk — “Tīmekļa vietne”), pārvalda Carrier Global Corporation, tās meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi un/vai saistītās vienības (turpmāk — “Carrier”).  Carrier piedāvā jums un juridiskajai personai, kuru esat pilnvarots pārstāvēt (turpmāk “Jūs” vai “Jūsu”), šo vietni, lai nodrošinātu jums tiešsaistes piekļuvi informācijai par  Carrier un tā produktiem, pakalpojumiem un iespējām. Šie lietošanas noteikumi regulē jūsu piekļuvi Vietnei un tās lietošanu. IZMANTOJOT Tīmekļa vietni, JŪS PIEKRĪTAT ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM; JA NEPIEKRIETAT, NELIETOJIET TĪMEKĻA VIETNI.

1.  Ierobežotā licence

Ievērojot šeit izklāstītos lietošanas noteikumus un visus piemērojamos vietējos likumus un noteikumus, Carrier piešķir jums neekskluzīvas, nenododamas, personiskas, ierobežotas tiesības piekļūt šai vietnei un ar to saistītajiem materiāliem, to izmantot un attēlot un/vai uzzināt par Carrier produktiem, pakalpojumiem un iespējām. Šī atļauja nav īpašumtiesību nodošana vietnei un tajā ietvertajiem materiāliem, un uz to attiecas šādi ierobežojumi: (1) jums ir jāsaglabā visas vietnes un materiālu kopijās visi autortiesību un citi īpašumtiesību paziņojumi; un (2) jūs nedrīkstat nekādā veidā modificēt vietni vai materiālus vai pavairot vai publiski parādīt, izpildīt vai izplatīt vai citādi izmantot vietni un materiālus jebkādiem publiskiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad šeit ir īpaši atļauts citādi.  Carrier negarantē un neapliecina, ka, izmantojot materiālus šajā vietnē, netiks pārkāptas trešo pušu tiesības, kas nav saistītas ar Carrier.

2.  Tiesību un īpašumtiesību rezervēšana

Šajā vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir reģistrētas un nereģistrētas Carrier, tā licences devēju vai satura nodrošinātāju vai citu trešo pušu preču zīmes. Visas šīs preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Nekas šajā vietnē netiks interpretēts kā tāds, kas netieši, apstrīdot vai citādi piešķir jebkādu licenci vai tiesības izmantot jebkuru vietnē redzamo preču zīmi, logotipu vai pakalpojuma zīmi bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas, ja vien šeit nav aprakstīts citādi.  Carrier patur visas tiesības, kas nav nepārprotami piešķirtas Vietnē un tās saturā.

3.  Atruna

Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, tā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir", un uz to nevajadzētu paļauties vai izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar primārajiem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. informāciju. Lai gan Carrier pieliek daudz pūļu, lai šajā tīmekļa vietnē esošā informācija un dokumenti būtu precīzi, pilnīgi un atjaunināti,  Carrier   nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šo vietni vai tās saturu. Jebkāda paļaušanās uz materiālu šajā vietnē ir jūsu pašu risks. Šī vietne var saturēt noteiktu vēsturisku informāciju. Vēsturiskā informācija ne vienmēr ir aktuāla un ir sniegta tikai uzziņai.

4.  Izmaiņas

Carrier  laiku pa laikam var pārskatīt šos lietošanas noteikumus. Izmaiņas nebūs ar atpakaļejošu spēku, un  Carrier attiecības ar Jums regulēs jaunākā Lietošanas noteikumu versija, kas vienmēr atradīsies vietnē.  Carrier centīsies Jūs informēt par būtiskiem labojumiem; piemēram, izmantojot tīmekļa vietnē ievietotu pakalpojuma paziņojumu. Turpinot lietot vietni, jūs piekrītat jebkādiem šādiem labojumiem. Jums periodiski jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu pašreizējos lietošanas noteikumus.

5.  Vietnes Lietošanas Ierobežojumi

Piekļūstot šai vietnei un to lietojot, jūs nedrīkstat:

 1. izmantot jebkuru ierīci, programmu, algoritmu vai metodoloģiju, vai jebkuru līdzīgu vai līdzvērtīgu manuālu procesu, lai piekļūtu, iegūtu, kopētu vai pārraudzītu jebkuru vietnes daļu vai jebkuru saturu, vai jebkādā veidā reproducētu vai apietu Vietnes navigācijas struktūru vai prezentāciju vai jebkuru Saturu, lai iegūtu vai mēģinātu iegūt jebkādus materiālus, dokumentus vai informāciju, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav apzināti darīti pieejami Vietnē;
 2. mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkurai Vietnes daļai vai funkcijai, vai jebkurai citai sistēmai vai tīkliem, kas savienoti ar Vietni vai jebkuru Carrier serveri, vai jebkuram pakalpojumam, kas tiek piedāvāts vietnē vai ar tās starpniecību, izmantojot uzlaušanu, paroles “iegūšanu” vai citiem nelikumīgiem līdzekļiem;
 3. izsekot, skenēt vai pārbaudīt Vietnes vai jebkura ar Vietni savienota tīkla ievainojamību, kā arī nepārkāpt drošības vai autentifikācijas pasākumus vietnē vai jebkurā ar Vietni savienotā tīklā;
 4. apgriezti meklēt, izsekot vai mēģināt izsekot jebkurai informācijai par jebkuru citu vietnes lietotāju vai apmeklētāju, vai jebkuru citu Carrier klientu, tostarp jebkuru  Carrier kontu, kas jums nepieder, līdz tās avotam, vai izmantot vietni vai jebkuru pakalpojumu vai informāciju, kas ir pieejama vai piedāvāta ar tīmekļa vietni vai ar tās starpniecību, jebkādā veidā, ja mērķis ir atklāt jebkādu informāciju, tostarp, bet ne tikai, personas identifikāciju vai informāciju, kas nav jūsu informācija, kā to nodrošina vietne. Jūs piekrītat, ka neveiksit nekādas darbības, kas nepamatoti vai nesamērīgi noslogotu Vietnes vai  Carrier sistēmu vai tīklu infrastruktūru, vai jebkuras sistēmas vai tīklus, kas savienoti ar Vietni vai Carrier;
 5. izmantot jebkuru ierīci, programmatūru vai rutīnu, lai traucētu vai mēģinātu traucēt pareizu Vietnes darbību vai jebkuru darījumu, kas tiek veikts vietnē, vai jebkuras citas personas tīmekļa vietnes lietošanu;
 6. viltot galvenes vai citādi manipulēt ar identifikatoriem, lai slēptu jebkura ziņojuma vai pārsūtīšanas izcelsmi, ko jūs nosūtāt  Carrier Vietnē vai izmantojot jebkuru pakalpojumu, kas tiek piedāvāts vietnē vai ar tās starpniecību;
 7. izlikties, ka esat vai pārstāvat kādu citu, vai uzdodaties par kādu citu personu vai juridisku personu;
 8. izmantot vietni vai jebkuru Saturu jebkādiem mērķiem, kas ir aizskaroši vai aizliegti ar šiem lietošanas noteikumiem, vai lai aicinātu veikt jebkādas nelikumīgas darbības vai citas darbības, kas pārkāpj Carrier vai citu personu tiesības;
 9. izmantot Vietnē sniegto kontaktinformāciju neatļautiem mērķiem, tostarp mārketingam;
 10. izmantot jebkādu aparatūru vai programmatūru, kas paredzēta, lai bojātu vai traucētu vai mēģinātu traucēt vietnes pareizu darbību vai slepus pārtvert jebkuru sistēmu, datus vai personas informāciju no vietnes;
 11. jebkādā veidā pārtraukt vai mēģināt pārtraukt vietnes darbību.

Carrier  patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt jūsu piekļuvi vietnei vai tās lietošanu. Jūsu piekļuves vai lietošanas pārtraukšana neatteiksies un neietekmēs nekādas citas tiesības vai atvieglojumus, uz kuriem  Carrier var būt tiesības saskaņā ar likumu vai pamatkapitālu.

6.  Lietotāju Materiāli

Jūs atzīstat, ka esat atbildīgs par jebkuru materiālu, ko varat iesniegt, izmantojot vietni, tostarp par jebkura šāda materiāla likumību, uzticamību, piemērotību, oriģinalitāti un autortiesībām. Jūs nedrīkstat šajā vietnē augšupielādēt, izplatīt vai citādi publicēt saturu, kas:

 1. ir konfidenciāls, patentēts, nepatiess, krāpniecisks, apmelojošs, nepiedienīgs, draudošs, aizskar privātuma vai publicitātes tiesības, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, aizskarošs, nelikumīgs vai citādi nepieņemams;
 2. var radīt vai veicināt noziedzīgu nodarījumu, pārkāpt jebkuras puses tiesības vai kā citādi izraisīt atbildību vai pārkāpt jebkuru likumu; vai
 3. var saturēt programmatūras vīrusus, politiskās kampaņas, ķēdes vēstules, masveida sūtījumus vai jebkāda veida surogātpastu.

Ja jūs iesniedzat materiālus un ja vien mēs nenorādīsim citādi, jūs piešķirat Carrier neierobežotas, neekskluzīvas, bez autoratlīdzības, pastāvīgas, neatsaucamas un pilnībā sublicencējamas tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, pielāgot, publicēt, tulkot, radīt atvasinātus darbus, izplatīt no tiem un parādīt šādus materiālus visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos. Turklāt jūs piekrītat, ka  Carrier var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas vai zinātību, ko jūs vai personas, kas darbojas jūsu vārdā, sniedzat Carrier. Jūs piešķirat  Carrier tiesības izmantot jūsu iesniegto nosaukumu saistībā ar šādu materiālu, ja  Carrier tā vēlas.

Dažām funkcijām, kas var būt pieejamas šajā vietnē, ir nepieciešama reģistrācija un/vai paroles izmantošana. Jūs esat atbildīgs par savas paroles aizsardzību. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par visiem paziņojumiem un darbībām vai bezdarbību, kas notiek, izmantojot savu paroli. Ja jums ir kāds iemesls ticēt vai uzzināt par jūsu paroles pazaudēšanu, zādzību vai neatļautu izmantošanu, nekavējoties informējiet Carrier.

7.  Hipersaites un Trešo Pušu Vietnes

Atsevišķas tīmekļa vietnes saites, kas sniegtas šajā vietnē, atvērs interneta vietnes, kuras nav Carrier kontrolē.  Carrier nodrošina šīs ārējās saites tikai jūsu ērtībām, un šādas saites nodrošināšana nav  Carrier apstiprinājums šai vietnei vai jebkuram tajā ietvertajam vai piedāvātajam saturam, produktiem vai pakalpojumiem. Attiecīgi Carrier nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šajās vietnēs atrodamā satura, tostarp apakšsaišu, pieejamību vai saturu.

Reģistrējoties, pasūtot vai pērkot produktus vai pakalpojumus no jebkuras puses, kuras tīmekļa vietnes saite ir sniegta šajā vietnē, jūs noslēdzat līgumu ar šo trešo pusi. Šādos gadījumos pirms reģistrēšanās, pasūtīšanas vai pirkuma Jums ir jāpārskata un jāsaprot šādas trešās puses publicētie noteikumi un nosacījumi, tās privātuma politika un sīkdatņu politika. Izņemot šeit īpaši norādītos apkopojumus,  Carrier norādītais Līgums šajos gadījumos netiks piemērots. Carrier ir apņēmies izveidot saikni ar uzņēmumiem, kuriem ir kopīgas Carrier privātuma rūpes. Tomēr  Carrier nevar un nekontrolē veidu, kā šīs puses izmanto vai vāc informāciju vai veic savu uzņēmējdarbību.

8.  Atteikšanās no Garantijām un Atbildības Ierobežojumiem

TĀDĀ APMĒRĀ, KĀDĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, CARRIER   SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, VAI TĀS BŪTU TIEŠAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI NO NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN JEBKĀDĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ TO, KA TĪMEKĻA VIETNĒ ESOŠIE MATERIĀLI IR PILNĪGI, PAREIZI, PRECĪZI, LIETDERĪGI VAI NEPĀRKĀPJ KĀDAS TIESĪBAS, KĀ ARĪ NO GARANTIJĀM, KAS IZRIET IZPILDES GAITĀ VAI DARĪJUMU GAITĀ; KA PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI BŪS NETRAUCĒTA UN NEIETVERS KĻŪDAS; KA TĪMEKĻA VIETNE BŪS DROŠA; KA TĪMEKĻA VIETNE VAI SERVERIS, UZ KURA IR PIEEJAMA TĪMEKĻA VIETNE, NESATURĒS VĪRUSUS; VAI KA TĪMEKĻA VIETNĒ ESOŠĀ INFORMĀCIJA BŪS PILNĪGA, PRECĪZA VAI SAVLAICĪGA.

JA JŪS LEJUPIELĀDĒJAT JEBKĀDUS MATERIĀLUS NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, TAS IR JŪSU PAŠU IESKATS UN RISKS. VIENĪGI JŪS BŪSIET ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM JŪSU DATORSISTĒMĀ VAI PAR DATU ZUDUMU, KAS RADIES JEBKĀDU ŠĀDU MATERIĀLU LEJUPIELĀDES DĒĻ.

JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA UZŅEMATIES PILNU ATBILDĪBU PAR TO, KĀ LIETOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI. JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA JEBKĀDA INFORMĀCIJA, KO JŪS NOSŪTAT VAI SAŅEMAT, KAMĒR LIETOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, VAR NEBŪT DROŠA UN TO VAR PĀRTVERT NEAUTORIZĒTAS PUSES. JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA LIETOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI UZ SAVU RISKU UN KA ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE IR JUMS PIEEJAMA BEZ MAKSAS. TO ATZĪSTOT, JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA, MAKSIMĀLAJĀ APMĒRĀ, KĀDĀ TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NEDZ CARRIER, NEDZ TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI TREŠO PUŠU SATURA PIEDĀVĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM (TOSTARP, BET NE TIKAI PAR NEIZPILDI, DATORVĪRUSIEM, BOJĀTIEM FAILIEM, SAKARU LĪNIJAS NEIZPILDI, TĪKLA VAI SISTĒMAS PĀRRĀVUMU, JŪSU IENĀKUMU ZUDUMU VAI JEBKĀDU IERAKSTU VAI DATU ZĀDZĪBU, IZNĪCINĀŠANU, NEAUTORIZĒTU PIEKĻUVI, ZAUDĒJUMU VAI LIETOŠANU), SODA SANKCIJU, BRĪDINĀJUMA, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI CITIEM KAITĒJUMIEM, KAS RADUŠIEM TĪMEKĻA VIETNES DĒĻ VAI JEBKĀDĀ SAISTĪBĀ AR TO, VAI JEBKĀDAS CITAS TĪMEKĻA VIETNES DĒĻ, KURU APMEKLĒJĀT, IZMANTOJOT SAITI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ, VAI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KO CARRIER VEIC VAI NEVEIC PĒC JŪSU SAKARU ZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAS CARRIER, VAI TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS KAVĒŠANĀS VAI NEIESPĒJAMĪBAS DĒĻ, VAI PAR JEBKĀDU INFORMĀCIJU, PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM, KAS TIEK REKLAMĒTI VAI IEGŪTI CAUR  TĪMEKĻA VIETNI, PAR JEBKĀDU MATERIĀLU IZŅEMŠANU VAI DZĒŠANU, KURI IESNIEGTI VAI PUBLICĒTI TĪMEKĻA VIETNĒ VAI KĀ CITĀDI RADUŠIES TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS DĒĻ, ARĪ PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, ATBILDĪBU NEATKARĪGI NO VAINAS VAI KO CITU, PAT JA KURJERS VAI KĀDS NO TĀ PIEGĀDĀTĀJIEM IR TICIS INFORMĒTS PAR KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.


9.  Zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt Carrier un viņu amatpersonām, direktoriem, akcionāriem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, aģentiem, licences devējiem, pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem un nodrošināt tos nekaitīgus no jebkādām prasībām, zaudējumiem, saistībām, prasībām vai izdevumiem (tostarp advokātu honorāriem), kas vērsti pret  Carrier no jebkuras trešās puses saistībā ar Vietnes un jūsu piegādātā satura izmantošanu vai saistībā ar to, kā arī jebkuru šo lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Ja jūs radāt tehniskus traucējumus Vietnē vai sistēmās, kas pārsūta vietni jums vai citiem, jūs piekrītat būt atbildīgs par jebkuriem un visiem zaudējumiem, saistībām, izdevumiem, zaudējumiem un izmaksām, tostarp saprātīgām advokātu honorāriem un tiesas izmaksām, kas radušās šī traucējuma rezultātā. Carrier patur tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli pār jebkuru lietu, uz kuru citādi jūs atlīdzināt atlīdzību, un šādā gadījumā jūs piekrītat sadarboties ar Carrier, lai aizstāvētu šādu lietu.

10.  Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šo vietni uztur un kontrolē Carrier Floridas štatā, Amerikas Savienotajās Valstīs.  Carrier   neapgalvo, ka materiāli šajā tīmekļa vietnē ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās vietās ārpus ASV, un piekļuve šai vietnei no teritorijām, kur šīs vietnes saturs ir nelikumīgs, ir aizliegta. Ja piekļūstat šai vietnei no vietām ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jūs esat atbildīgs par visu vietējo likumu ievērošanu. Floridas štata likumi regulē šīs tīmekļa vietnes saturu un izmantošanu, nepiemērojot nekādus tiesību aktu kolīzijas principus vai noteikumus.

  

Latest update: March 25th, 2020

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Mūsu eksperti jums palīdzēs izvēlēties piemērotu apkures sistēmu jums.

Atrast ekspertu padomi