"Viessmann" konfidencialitātes politika

Versija: 07.05.2018.

 

Pamatinformācija

Mēs, „Viessmann" SIA (turpmāk "Viessmann" vai "mēs") kā „Viessmann Group" daļa, ļoti nopietni attiecamies pret Jūsu personas datu aizsardzību un stingri ievērojam pašreiz spēkā esošo datu aizsardzības likumu noteikumus. Tas jo īpaši attiecas uz Vispārējo datu aizsardzības regulu (turpmāk "VDAR", Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679). „Viessmann Group" ir ar "Viessmann" SIA saistītās sabiedrības, uz kurām mums var būt noteicoša ietekme.

Personas dati tiek vākti mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu lietotņu un pakalpojumu izmantošanas laikā. Tie tiek vākti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, un tiek apstrādāti atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Personas dati ir jebkura informācija, kas identificē Jūs personīgi, vai cita ar Jums saistīta informācija.

Atbildīgā iestāde Vācijas datu aizsardzības likuma/VDAR izpratnē:

"Viessmann" SIA
Āraišu iela 37, Rīga, LV-1039
Telefons: 67545292
Fakss: 67544974
E-pasts: info@viessmann.lv

Datu apstrāde "Viessmann Group" ietvaros

Mūsu jeb "Viessmann Werke GmbH & Co. KG" uzdevumā darbojas:

 • "Viessmann Deutschland GmbH" - pārdošanas un mārketinga nolūkos,
 • "VC/O GmbH" - mājaslapu un lietotņu darbības, kā arī mārketinga nolūkos,
 • "Viessmann IT Service GmbH" - "Backend" sistēmu darbības nolūkos,
 • "Viessmann PV + E GmbH" un "Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG" - pārdošanas un mārketinga nolūkos.

Iegūtos personas datus var apstrādāt citos „Viessmann Group" grupas uzņēmumos vai nodot tiem, ja:

 • Jūs esat par to informēts/-a un esat tam nepārprotami piekritis/-usi citā vietā (piemēram, norāde pieprasījuma veidlapā);
 • tas ir nepieciešams saskaņā ar līdzekļu piešķiršanu un uzdevumu sadali „Viessmann Group" ietvaros; šim nolūkam „Viessmann Group" ietvaros ir noslēgtas attiecīgas līgumiskas vienošanās;
 • atbildīgā iestāde nodotos datus ir pseidonimizējusi un nodrošina, ka atbildīgais grupas uzņēmums šo datu pseidonimizāciju nevar atcelt, vai
 • arīatbildīgā iestāde uzglabā datus anonimizētā veidā, un šādā veidā uzglabāti dati vairs nav pakļauti datu aizsardzības noteikumiem. 

Datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm

"Viessmann Group" uzņēmumi apstrādā/pārsūta Jūsu sniegtos datus filiālēm Vācijā, Eiropas Savienībā, kā arī trešajās valstīs (tostarp ASV), kur ir atbilstošs datu aizsardzības līmenis saskaņā ar VDAR 45. pantu vai atbilstošas garantijas saskaņā ar VDAR 46. pantu.

Konfidencialitātes politikas apjoms

Tālāk sniegtais skaidrojums sniedz Jums pārskatu par to, kā mēs garantējam datu konfidencialitāti, kādi dati tiek vākti un apstrādāti, kādam mērķim un ar kādu juridisko pamatojumu. Principā konfidencialitātes politika attiecas uz visām vietnēm un lietotnēm, par kurām ir atbildīgs "Viessmann" uzņēmums. Ja "Viessmann" tīmekļa vietnes un lietotnes neatbilst šiem datu apstrādes principiem vai ir papildinātas ar saviem noteikumiem, tas tiek atbilstoši norādīts attiecīgajās vietnēs vai lietotnēs.

Šī konfidencialitātes politika sastāv no piecām daļām:

 • Pirmā daļa (Noteikumi privātiem lietotājiem) attiecas uz privātiem "Viessmann" pakalpojumu lietotājiem;
 • Otrā daļa (Noteikumi biznesa klientiem) attiecas uz "Viessmann" pakalpojumu lietotājiem profesionālās komercdarbības ietvaros;
 • Trešā daļa (Noteikumi darba meklētājiem) attiecas uz privātiem "Viessmann" pakalpojumu lietotājiem saistībā ar darba piedāvājumiem;
 • Ceturtā daļa (Vispārīga informācija un noteikumi par "Viessmann" tīmekļa vietnēm un lietotnēm) attiecas uz visiem lietotājiem, kuri izmanto "Viessmann" pakalpojumus vai vietnes un lietotnes;
 • Piektā daļa (Informācija par datu subjektu tiesībām) attiecas uz visiem lietotājiem, uz kuriem attiecas datu aizsardzības likumi, bet neattiecas uz juridiskām personām.

Turklāt mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz citu pakalpojumu sniedzēju vietnēm, uz kurām šī konfidencialitātes politika neattiecas.


I. Noteikumi privātiem lietotājiem

Šī konfidencialitātes politikas daļa attiecas uz privātiem "Viessmann" pakalpojumu lietotājiem. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir balstīts uz Jūsu piekrišanu šai konfidencialitātes politikai kā piekrišanu datu apstrādei.

Personas datu izmantošana un pārbaude

Jūsu sniegtie personas dati cita starpā ietver šādu informāciju:

 • Jūsu vārds,
 • Jūsu adrese (pasta indekss, pilsēta, iela un mājas numurs, ja nepieciešams, papildu adreses informācija),
 • Jūsu e-pasta adrese,
 • Jūsu dzimšanas datums,
 • Jūsu dzimums,
 • Jūsu tālruņa numurs un/vai mobilā tālruņa numurs,
 • Jūsu valsts,
 • Jūsu norēķinu informācija,
 • Jūsu līdz šim izmantotais apsildes iekārtu uzņēmums,
 • Jūsu "Viessmann" produkta nosaukums,
 • Jūsu "Viessmann" produkta ražošanas numurs.

Ciktāl Jūs nododat mūsu rīcībā savus personas datus, mēs tos izmantojam, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, apstrādātu un izpildītu Jūsu konsultācijas pieprasījumu, kā arī izmantojam tos tehniskai administrācijai, piereģistrēšanās darbībām un attiecīgajās vietnēs vai lietotnēs piedāvātajiem pakalpojumiem. Šī datu izmantojuma juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas 1. b teikums vai Jūsu piekrišana. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu norādīto datu izmantošanai. Lūdzu, šim nolūkam sazinieties ar mums pa e-pastu datenschutz@viessmann.com, ja iespējams, norādot izmantoto pakalpojumu.

Telefoniska saziņa no "Viessmann" puses

Ja Jūs esat piekritis/-usi mūsu konfidencialitātes politikai un konsultācijas pieprasījumā esat norādījis/-usi mums savu telefona numuru, pirms nosūtīt konsultācijas pieprasījumu mūsu partneruzņēmumam, mēs sazināsimies ar Jums telefoniski, lai pārbaudītu Jūsu informācijas precizitāti, apspriestu Jūsu projektu un varētu Jūs novirzīt pie attiecīgā speciālista.

Informācija par Jūsu datu pārsūtīšanu un novērtējums

Ja Jūs esat piekritis/-usi mūsu konfidencialitātes politikai un konsultācijas pieprasījumā esat norādījis/-usi mums savu e-pasta adresi, mēs informēsim Jūs pa e-pastu par Jūsu konsultācijas pieprasījuma pašreizējo statusu. Šim nolūkam mēs nosūtīsim Jums ziņu ar specializētā partneruzņēmuma kontaktinformāciju, un pēc konsultācijas Jums būs iespēja novērtēt šo specializēto uzņēmumu. Ja Jūs konsultācijas pieprasījumā nenorādīsiet savu e-pasta adresi, mēs, diemžēl, nevarēsim nodrošināt speciālistu konsultācijas pakalpojumus.

Personas datu pārsūtīšana

Lai sniegtu Jums konsultācijas pakalpojumus vai speciālistu kontaktinformāciju konsultācijai un/vai apsildes iekārtas vai cita "Viessmann" produkta iegādei, apkopei vai remontam, mēs ar Jūsu piekrišanu nosūtīsim Jūsu sniegtos personas datus ārējiem specializētajiem uzņēmumiem, kas ir mūsu uzņēmuma partneri un darbojas Jūsu reģionā.

Šis specializētais partneruzņēmums tiks lūgts sazināties ar Jums noteiktā termiņā, lai varētu Jums nodrošināt pieprasīto speciālistu konsultāciju un/vai sagatavot piedāvājumu. Šim nolūkam specializētais partneruzņēmums sazināsies ar Jums pa e-pastu un/vai pa tālruni.

Turpmāka Jūsu datu apstrāde un dzēšana

Jūsu dati netiks nodoti vai pārdoti trešajām pusēm, t. i., personām vai uzņēmumiem, kuri nepieder pie "Viessmann Group". Uzglabātie personas dati tiks dzēsti, ja Jūs atsauksiet savu piekrišanu to uzglabāšanai, ja dati vairs nebūs vajadzīgi mērķim, kādam tie tika uzglabāti, vai ja to uzglabāšana nebūs pieļaujama citu juridisku iemeslu dēļ.

Reklāma un piekrišana reklāmai

Mēs, t. i., "Viessmann Werke GmbH & Co. KG", "Viessmann Deutschland GmbH", "VC/O GmbH" un "Viessmann PV + E GmbH", informēsim Jūs pa e-pastu, pastu vai telefonu tikai par "Viessmann" produktiem un pakalpojumiem un, iespējams, veiksim par tiem aptaujas, ja Jūs būsiet mums devis/-usi nepārprotamu piekrišanu Jūsu personas datu izmantošanai reklāmas nolūkos ("opt-in").

Tas iespējams, atzīmējot izvēles rūtiņu veidlapā līdzās izteikumam: "Jā, "Viessmann Werke GmbH & Co. KG", "Viessmann Deutschland GmbH", "VC/O GmbH", "Viessmann PV + E GmbH" un "Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG" drīkst izmantot manu e-pasta adresi un/vai telefona numuru, lai informētu mani par jaunākajiem produktiem un pakalpojumiem. Ar šo es arī varu izmantot savu iespēju piedalīties tirgus un viedokļu izpētē, lai paustu gan kritiku, gan uzslavu. Šo piekrišanu es varu atsaukt jebkurā brīdī, un atsaukums būs spēkā attiecībā uz nākotni."

Lūdzu, ņemiet vērā: tekstā, kas tiek attēlots attiecīgajā vietnē/lietotnē, var būt minēti arī citi uzņēmumi, ja uz tiem attiecas Jūsu pieprasījums.

Ja Jūs esat devis/-usi mums savu piekrišanu šādam datu lietojumam, bet turpmāk Jūs vairs nevēlaties saņemt "Viessmann" reklāmas vai aptaujas, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, un atsaukums būs spēkā attiecībā uz nākotni. Tad Jūsu dati tiks dzēsti vai, ja tas būs nepieciešams norēķinu un grāmatvedības vajadzībām, tiks saglabāti šim mērķim. Šim nolūkam sūtiet e-pastu uz: Widerruf@viessmann.com.

Personas datu izmantošana, reģistrējoties e-pasta jaunumiem

Ja Jūs "Viessmann" tīmekļa vietnēs vai lietotnēs piesakāties mūsu jaunumiem, Jūsu e-pasta adrese tiks izmantota informācijas un reklāmas sūtīšanas nolūkiem, līdz Jūs atteiksieties no šiem jaunumiem. Kad Jūs reģistrējaties jaunumiem, mēs saglabājam Jūsu e-pasta adresi, Jūsu IP adresi un reģistrācijas datumu. Šī saglabātā informācija kalpo vienīgi kā pierādījums gadījumā, ja trešā persona ļaunprātīgi izmanto e-pasta adresi un reģistrējas jaunumu saņemšanai, neinformējot par to attiecīgo personu.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jaunumu saņemšanai, un atsaukums būs spēkā attiecībā uz nākotni. Ja Jūs vairs nevēlaties saņemt jaunumus, Jūs vienmēr varat izrakstīties no mūsu adresātu saraksta, izmantojot saiti jaunumos vai nosūtot e-pastu uz: Widerruf@viessmann.com.

Personas datu izmantošana, lietojot saziņas veidlapu

Sūtot mums informācijas pieprasījumu un izmantojot kādu no mūsu saziņas veidlapām, Jūsu pieprasījuma veidlapā minētā informācija, ieskaitot tur norādīto kontaktinformāciju, tiks saglabāta, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu un nepieciešamības gadījumā uzdotu Jums papildu jautājumus par konkrēto tematu. Šie dati netiks izpausti trešajām personām.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saziņas veidlapā minētās informācijas izmantošanai. Šim nolūkam, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: widerruf@viessmann.com.

Personas datu izmantošana, lietojot "Viessmann Community"

Ja Jūs reģistrējaties "Viessmann Community", piekrītot šai konfidencialitātes politikai un izveidojot lietotāja kontu, Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota, lai nodrošinātu "Viessmann Community" pakalpojumus un apstrādātu Jūsu uzdotos jautājumus un komentārus. Tas ietver arī piekrišanu, ka "Viessmann" sazinās ar Jums pa e-pastu un/vai tālruni vienīgi saistībā ar Jūsu pieprasījuma saturu.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, dzēšot savu lietotāja kontu, un atsaukums būs spēkā attiecībā uz nākotni. Tad Jūsu dati tiks izdzēsti vai, ja tas būs nepieciešams citiem likumīgiem nolūkiem, tiks saglabāti šiem mērķiem. Pēc "Viessmann Community" lietotāja konta dzēšanas Jūsu ierakstu saturs šajā vietnē tiks anonimizēts un tiks tur saglabāts, tomēr ierakstus vairs nevarēs sasaistīt ar Jūsu personu.

Personas datu izmantošana, reģistrējoties pasākumiem vai semināriem

Dažās mūsu vietnes lapās ir iespēja ievadīt personas datus, lai reģistrētos "Viessmann" organizētajiem semināriem, apmācībām vai citiem pasākumiem. Mēs izmantosim šo informāciju tikai, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu. Ja Jūs kā mūsu pasākuma dalībnieks/-ce būsiet norādījis/-usi savu e-pastu un tālruņa numuru, Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu un - atkarībā no pasākuma - īsziņu 30 minūtes pirms Jums noteiktā laika/pasākuma sākuma. Pēc pasākuma noslēgšanās dati tiks saglabāti, piemēram, pasākuma izvērtēšanas nolūkiem. Šie dati tiks dzēsti, vēlākais, pēc 6 mēnešiem, ja tas nebūs pretrunā ar likumā noteikto uzglabāšanas periodu, piemēram, pierādījuma nolūkiem, mielasta izdevumu, izmaksu utt. pierādīšanai.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu reģistrācijas laikā norādīto datu izmantošanai līdz pasākuma sākumam. Šim nolūkam, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: widerruf@viessmann.com.


II. Noteikumi biznesa klientiem

Šī konfidencialitātes politikas daļa attiecas tikai uz lietotājiem profesionālās komercdarbības ietvaros, tādiem, kā amatniecības uzņēmumi, rūpniecības uzņēmumi, pašvaldības, komercuzņēmumi, plānotāji, arhitekti utt., un ciktāl tie mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs norāda kontaktpersonu datus.

"Viessmann" vāc un apstrādā personas datus šādos nolūkos:

 • Klientu pieprasījumu tālāknodošana,
 • Novirzīšana pie konsultējamiem klientiem,
 • Iekļaušana "Viessmann" specializēto uzņēmumu sarakstos (piemēram, vietējo specializēto partneruzņēmumu meklēšana vietnē www.viessmann.de, uzstādītāju meklēšana www.heizung.de).

Ciktāl Jūs sniedzat mums personas datus, mēs tos izmantojam tikai, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, lai īstenotu ar Jums noslēgtos līgumus un tehnisko pārvaldību, kā arī piereģistrēšanās darbībām un attiecīgajās vietnēs vai lietotnēs sniegto pakalpojumu izmantošanai.

Saglabātie personas dati tiek dzēsti, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu to uzglabāšanai, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķim, kuram tie tika uzglabāti, vai to uzglabāšana nav pieļaujama citu juridisku iemeslu dēļ. Šim nolūkam, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: Widerruf@viessmann.com. Tad Jūsu dati tiks izdzēsti vai saglabāti, ciktāl tas ir nepieciešams pierādīšanas, norēķinu un/vai grāmatvedības vajadzībām. 


III. Noteikumi darba meklētājiem

Šī konfidencialitātes politikas daļa attiecas uz darba meklētājiem, kas interesējas par "Viessmann Group" uzņēmumu vai trešās puses uzņēmumu darba piedāvājumiem ar "Viessmann" piedāvātās darba sludinājumu platformas vai partnerprogrammas starpniecību. Tas attiecas tikai uz gadījumiem, kad šie darba meklētāji pieteikšanās procedūras ietvaros nodod "Viessmann" savus personas datus, piemēram, pieteikumu papīra formā, pa e-pastu, izmantojot saziņas veidlapu ar pielikumiem vai "Viessmann" pārvaldītus portālus, vai trešo personu elektroniskās darba biržas atbilstoši nepieciešamajam saturam un saskaņā ar citām valsts juridiskajām prasībām. Papīra formā iesniegtie pieteikumi tiek skenēti un uzglabāti mūsu sistēmās, pēc tam papīra dokuments tiek nodots sertificētiem pakalpojumu sniedzējiem iznīcināšanai atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.

Mēs izmantojam Jūsu personas datus tikai Jūsu pieteikuma apstrādei un, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu šai konfidencialitātes politikai. Tiesības ieskatīties Jūsu dokumentos ir "Viessmann Werke GmbH & Co. KG" un attiecīgā grupas uzņēmuma personāldaļas darbiniekiem, kā arī vadošajiem darbiniekiem vai citiem par darbinieku meklēšanu atbildīgajiem, kuru darbības jomā vakance ir izsludināta. Vēl anonīmi tiek veikta cita apstrādes forma, lai novērtētu aizpildīto vakanču un izmantoto tehnisko pieteikšanās kanālu panākumus, kā arī pretendentu norādītās prasmes - arī anonīmi.

Dati tiek apstrādāti, izmantojot "Greenhouse Software, Inc.", ASV esoša uzņēmuma, sistēmu. Saistībā ar to atbilstoši VDAR 46. pantam "Viessmann Werke GmbH & Co. KG" ar šo uzņēmumu ir noslēgusi līgumu, pamatojoties uz ES datu aizsardzības pamatprasībām.

Saglabāto darba meklētāju personas datu dzēšana tiek veikta automātiski, agrākais, pēc 4 mēnešiem, bet, vēlākais, pēc 6 mēnešiem no dienas, kad darba meklētājs ticis informēts par to, ka viņš nav pieņemts darbā, un ja nav citu juridisku šķēršļu. Termiņš izriet no Vācijas Vispārīgā likuma par vienlīdzīgu attieksmi prasībām. Jūsu dati paliek mūsu sistēmā tikai pēc mūsu pieprasījuma un ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu, lai tiktu ņemti vērā turpmāku darba piedāvājumu gadījumā.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus papīra formā bez atsauces uz darba sludinājumiem mūsu elektroniskajos formātos, piemēram, pēc pašu iniciatīvas, Jūs saņemsiet šīs konfidencialitātes politikas kopsavilkumu kopā ar apstiprinājumu par Jūsu vēstules saņemšanu vai, vēlākais, kopā ar mūsu atteikumu.


IV. Vispārīga informācija un noteikumi par "Viessmann" tīmekļa vietnēm un lietotnēm

Šie noteikumi papildina "Viessmann" tīmekļa vietņu un lietotņu privātajiem lietotājiem un biznesa klientiem paredzētos noteikumus. Mūsu lietotnēm daļēji ir savas papildu konfidencialitātes politikas. "Viessmann" lietotņu "ViCare" un "Vitotrol Plus" konfidencialitātes politika atrodama šajā saitē: https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vicare-vitotrol/privacy-policy.html.

Datu apstrāde, atverot mūsu tīmekļa lapas un izmantojot mūsu lietotnes

"Viessmann" automātiski apkopo un Jūsu servera žurnāla failos saglabā informāciju, kuru Jūsu pārlūkprogramma vai lietotne nosūta mums. Šos datus "Viessmann" nevar sasaistīt ar atsevišķām personām. Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem. Tie ir šādi:

 • Pārlūkprogrammas tips/versija,
 • Izmantotā operētājsistēma,
 • Nosūtītāja URL (iepriekš apmeklēta lapa),
 • Piekļuves resursdatora nosaukums (IP adrese),
 • Servera pieprasījuma laiks.

Šos datus "Viessmann" nevar sasaistīt ar konkrētām personām. Šo datu apvienošana ar citiem datu avotiem netiek veikta. Dati ir paredzēti tikai iekšējai statistiskajai izvērtēšanai.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz "Viessmann" tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Tās var ietvert saites uz trešo pušu tīmekļa vietņu piedāvājumiem. Uz tiem šī konfidencialitātes politika neattiecas. Ja Jūs atstājat "Viessmann" tīmekļa vietnes un lietotnes, lai apmeklētu trešās puses piedāvājumus, mēs iesakām arī rūpīgi izlasīt šī pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku.

Sīkfaili un analīzes rīku izmantošana

Savā tīmekļa vietnē un lietotnēs "Viessmann" vairākās vietās izmanto tā sauktos sīkfailus. Tie palīdz veidot mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ko saglabā Jūsu pārlūkprogramma. Lielākā daļa sīkfailu, ko mēs izmantojam, ir tā sauktie "sesijas sīkfaili". Tie automātiski tiks dzēsti apmeklējuma beigās. Sīkfaili nekaitē Jūsu datoram un nesatur vīrusus.

"Viessmann" šim nolūkam izmanto arī analīzes rīkus, piemēram, "WebTrends" vai "Google" tagu pārvaldnieku ("Fire Base"). Sniegtie un izmantotie dati tiek savākti un uzglabāti pilnīgi anonimizēti. Šie dati var tikt uzglabāti arī ārpus Vācijas vai Eiropas Savienības.

Izmantojot analītiskos instrumentus un izsekošanas tehnoloģijas, mēs pēc iespējas ātrāk anonimizējam personas datus pakalpojumu sniedzēja lapās, ko nosaka attiecīgi līgumi, vai mūsu pirmreizējās lietošanas ietvaros, tāpēc Jūsu tiesības saņemt informāciju attiecībā uz visām zemāk uzskaitītajām tehnoloģijām nevar tikt īstenotas.

Izmantojot atbilstošus Jūsu pārlūkprogrammas vai lietotņu, vai operētājsistēmas darbības vides iestatījumus (iOS, Android), Jūs varat nepieļaut šādu datu pārsūtīšanu, taču tas var radīt problēmas saistībā ar piedāvātā satura vai pakalpojuma attēlošanu, darbību vai funkcionalitāti. Jūs varat atteikties no mūsu izmantotajiem "Taboola, Inc." sīkfailiem, t. i., dezaktivēt tos ("Opt-out"), izmantojot šo saiti: https://www.taboola.com/cookie-policy#how-to-manage.

Dažos gadījumos mēs izmantojam sīkfailus, lai novērtētu panākumus un optimizētu mūsu reklāmas pasākumus. Šim nolūkam mēs izmantojam "Adform Germany GmbH" (turpmāk "Adform") reklāmguvumu uzskaiti. Sīkfails tiek saglabāts, tiklīdz ir kontakts ar "Adform" nodrošinātu "Viessmann" reklāmas nesēju (piemēram, reklāmkarogu). Sīkfails ietver reklāmas ID, un tiek izveidots ar 60 dienu termiņu. Nav nevienas pazīmes (piemēram, pilna IP adrese, vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese), kas ļautu Jūs identificēt. Tomēr, pamatojoties uz reklāmas ID, mēs nosakām, kurš reklāmas nesējs ir pievērsis Jūsu uzmanību "Viessmann". "Viessmann Group" nekad nesasaistīs reklāmas ID ar personas datiem. Lietotāji, kuri nevēlas piedalīties reklāmguvumu uzskaitē, savā pārlūkprogrammā var atspējot "Adform" sīkfailu, izmantojot šo saiti: http://site.adform.com/privacy-policy-opt-out.

"Google Analytics" un "Google" tagu pārvaldnieks

Šajā vietnē tiek izmantots "Google Inc." („Google") piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums "Google Analytics", tā sauktie "sīkfaili" jeb teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā Jūs lietojat vietni. Sīkfaila apkopotā informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz "Google" serveri ASV un tiek saglabāta tur. Tomēr, ja šajā vietnē tiek aktivizēta IP anonimizēšana, "Google" Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs Jūsu IP adresi vispirms saīsinās. Pilna IP adrese tiek nosūtīta uz "Google" serveri ASV un saīsināta tur tikai izņēmuma gadījumos. Šīs vietnes operatora uzdevumā "Google" šo informāciju izmantos, lai izvērtētu, kā Jūs izmantojat vietni, apkopotu pārskatus par darbībām vietnē un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta izmantošanu. IP adrese, kas "Google Analytics" ietvaros iegūta no Jūsu pārlūkprogrammas, netiks apvienota ar citiem "Google" datiem.

Jūs varat nepieļaut sīkfailu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu pārlūkprogrammas iestatījumu, tomēr mēs vēlamies norādīt uz to, ka šajā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Turklāt Jūs arī varat neatļaut "Google" apstrādāt un apkopot datus, ko ģenerē sīkfaili saistībā ar Jūsu vietnes izmantojumu (ieskaitot Jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Vairāk informācijas par lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku Jūs varat atrast šajā vietnē: http://www.google.com/analytics/terms/de.html vai https://www.google.de/intl/de/policies/.

Mēs vēlamies norādīt uz to, ka, lai šajā tīmekļa vietnē nodrošinātu anonimizētu IP adreses ieguvi (IP maskēšana), "Google Analytics" ir papildināts ar "anonymizeIp" funkciju.

Šajā vietnē tiek izmantots arī "Google" tagu pārvaldnieks ("Tag Manager"). Šis pakalpojums ļauj pārvaldīt tīmekļa tagus, izmantojot vienotu saskarni. "Google" rīku pārvaldnieks ("Tool Manager") izmanto tikai tagus. Tas nozīmē, ka sīkfaili netiek izmantoti un personas dati netiek iegūti. "Google" rīku pārvaldnieks aktivizē citus tagus, kas var apkopot datus, tomēr "Google" tagu pārvaldnieks nepiekļūst šiem datiem. Ja domēna vai sīkfailu līmeņos ir veikta deaktivēšana, tā paliek spēkā attiecībā uz visiem izsekošanas tagiem, ja tos izmanto ar "Google" tagu pārvaldnieku.

"Google Analytics" deaktivēšana

Jūs varat nepieļaut datu ieguvi ar "Google Analytics", noklikšķinot uz šīs pogas. Tiks iestatīts atteikšanās sīkfails ("Opt-Out"), kas novērš Jūsu datu turpmāku apkopošanu, apmeklējot šo vietni.
 
"Google Adwords" reklāmguvumu uzskaite

Kā "Google AdWords" klients "Viessmann" izmanto "Google Conversion Tracking" – reklāmguvumu analīzes pakalpojumu, ko piedāvā "Google Inc." (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, "Google"). "Google AdWords" Jūsu datorā izvieto sīkfailu ("reklāmguvuma sīkfails"), ja esat nonācis/-kusi mūsu vietnē, izmantojot "Google" reklāmu. Šie sīkfaili pēc 30 dienām vairs nav aktīvi, un tie netiek izmantoti personas identificēšanai. Ja Jūs apmeklējat noteiktas mūsu lapas un sīkfaila darbības termiņš vēl nav beidzies, mēs un "Google" varam noteikt, ka kāds noklikšķināja uz reklāmas un tādējādi tika novirzīts uz mūsu vietni. Katram "AdWords" klientam tiek piešķirts cits sīkfails, tādējādi sīkfailus "AdWords" klientu tīmekļa vietnēs nav iespējams izsekot. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvumu sīkfailu, tiek izmantota, lai ģenerētu reklāmguvumu statistiku tiem "AdWords" klientiem, kuri ir izvēlējušies reklāmguvumu uzskaiti. "AdWords" klienti uzzina kopējo lietotāju skaitu, kuri noklikšķināja uz viņu reklāmas un tika novirzīti uz vietni, kurai pievienots reklāmguvumu uzskaites tags.

Tomēr tur nav informācijas, ar kuras palīdzību lietotājus var personīgi identificēt.

Ja Jūs nevēlaties piedalīties reklāmguvumu uzskaitē, Jūs varat iebilst pret šo datu lietojumu, aizliedzot sīkfailu instalēšanu ar atbilstošu pārlūkprogrammas iestatījumu (deaktivēšanas iespēja). Tad Jūs netiksiet iekļauts/-a reklāmguvumu uzskaites statistikā. Lai iegūtu plašāku informāciju un iepazītos ar "Google" konfidencialitātes politiku, lūdzu, apmeklējiet šo vietni: http://www.google.com/policies/privacy/.

Trešās puses sīkfaili

"Viessmann" izmanto reklāmas partnerus, kas palīdz interneta vietnes un piedāvājumus padarīt Jums interesantākus. Tādējādi, apmeklējot tīmekļa lapas, uz Jūsu datora cietā diska tiks saglabāti partneruzņēmumu sīkfaili. Tie ir pagaidu/pastāvīgi sīkfaili, kas pēc noteikta laika tiek automātiski izdzēsti. Šie pagaidu vai pastāvīgie sīkfaili (no 14 dienām līdz 10 gadiem) tiek saglabāti Jūsu datora cietajā diskā un tiek automātiski izdzēsti pēc noteiktā laika. Mūsu partneruzņēmumu sīkfaili arī ietver tikai pseidonimizētus, parasti pat anonīmus datus. Piemēram, tie var būt dati par to, kurus produktus esat apskatījis/-usi, vai kaut kas ticis nopirkts, kādi produkti ir meklēti utt.

Tādā veidā daži no mūsu reklāmas partneriem arī ārpus tīmekļa vietnēm vāc informāciju par to, kuras lapas esat iepriekš apmeklējis/-usi vai par kādiem produktiem esat interesējies/-usies, piemēram, lai parādītu reklāmu, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm. Šie pseidonimizētie dati nekad netiek sasaistīti ar Jūsu personas datiem. To vienīgais mērķis ir ļaut mūsu reklāmas partneriem uzrunāt Jūs ar reklāmām, kas Jūs patiesi varētu interesēt.

Tehnoloģijas piedāvājumu pielāgošanai patērētāju uzvedībai

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas tā sauktās "Re-Targeting" tehnoloģijas, kas piedāvājumus pielāgo patērētāju interesēm. Mēs izmantojam šīs tehnoloģijas, lai padarītu vietni Jums interesantāku. Šī tehnoloģija ļauj mūsu partneru tīmekļa vietnēs uzrunāt ar reklāmu interneta lietotājus, kuri jau ir interesējušies par mūsu veikalu un mūsu produktiem. Mēs esam pārliecināti, ka personalizēta, interesēm atbilstoša reklāma interneta lietotājam parasti ir interesantāka nekā reklāma, kurai nav šādas personiskas ievirzes. Šī reklāmas materiāla izvietošana mūsu partneru lapās ir balstīta uz sīkfailu tehnoloģiju un iepriekšējās izmantošanas uzvedības analīzi. Šī reklāmas forma ir pilnīgi pseidonimizēta. Neviens lietošanas profils netiek sasaistīts ar Jūsu personas datiem.

Izmantojot mūsu vietni, Jūs piekrītat tā saucamo sīkfailu izmantošanai un tādējādi Jūsu vietnes lietojuma datu vākšanai, uzglabāšanai un izmantošanai. Turklāt Jūsu dati sīkfailos tiks saglabāti pēc pārlūka sesijas beigām, lai tos atkal varētu aktivēt, piemēram, nākamā tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā, Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos atsakoties pieņemt sīkfailus. Šis atsaukums būs spēkā nākotnē.

"Google" veicinošā tirgvedība

Mēs izmantojam "Google Inc." (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; „Google") veicinošās tirgvedības tehnoloģiju ("Remarketing"). Šī tehnoloģija ļauj ar mērķtiecīgu reklāmu "Google" partneru tīkla mājaslapās atkārtoti uzrunāt lietotājus, kas jau ir iepazinušies ar mūsu vietnēm un tiešsaistes pakalpojumiem un interesējušies par piedāvājumiem. Reklāmas izvietošana tiek veikta, izmantojot sīkfailus jeb mazus teksta failus, kas tiek saglabāti lietotāja datorā. Teksta failus var izmantot, lai analizētu lietotāju uzvedību vietnes apmeklējuma laikā, un pēc tam mērķtiecīgi piedāvātu produktu ieteikumus un interesēm atbilstošu reklāmu.

Ja Jūs nevēlaties saņemt uz Jūsu interesēm balstītu reklāmu, Jūs varat atspējot "Google" sīkfailu izmantošanu šiem mērķiem, apmeklējot šādu vietni:

https://www.google.de/settings/ads/onweb" \l „display_optout" \t „_blank aufrufen.

Alternatīvi Jūs varat arī atspējot trešo personu sīkfailu izmantošanu, apmeklējot Tīkla reklamēšanas iniciatīvas ("Network Advertising Initiative") deaktivēšanas lapu vietnē http://www.networkadvertising.org/choices/ un izpildot tur aprakstītos turpmākos deaktivēšanas norādījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju par "Google" veicinošo tirgvedību un "Google" konfidencialitātes politiku, lūdzu, apmeklējiet šo vietni: http://www.google.com/privacy/ads/.

Izmantojot mūsu piedāvājumus, Jūs piekrītat, ka "Google" apstrādā par Jums savāktos datus, kā aprakstīts šeit, un saskaņā ar iepriekš minēto nolūku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka "Google" ir savi konfidencialitātes noteikumi, kas ir neatkarīgi no mūsu konfidencialitātes politikas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šiem noteikumiem un procedūrām.

"Facebook" veicinošā tirgvedība

Šajā vietnē tiek izmantota "Facebook" veicinošās tirgvedības vai mērķauditorijas atlases funkcija. Izmantojot šo funkciju, mēs varam piedāvāt mūsu vietnes apmeklētājiem individualizētu, viņu interesēm pielāgotu reklāmu, kad viņi apmeklē "Facebook". Tīmekļa vietnes izmantošanas analīzei, kas ir uz interesēm balstītas reklāmas izveides pamatā, "Facebook" izmanto tā sauktos sīkfailus.

Šim nolūkam "Facebook" mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju pārlūkprogrammās saglabā nelielu failu ar ciparu virkni. Šo skaitli izmanto, lai apkopotu informāciju par vietnes apmeklētājiem, kā arī anonimizētus datus par vietnes izmantošanu. Vietnes apmeklētāju personas dati netiek saglabāti. Ja Jūs pēc tam apmeklēsiet "Facebook" vietni, Jūs, iespējams, redzēsiet reklāmas, kurās būs iekļautas iepriekš apskatītās produktu un informācijas jomas. Ja Jūs nevēlaties, lai "Facebook" apkopotu šos datus, Jūs varat atspējot datu saglabāšanu, izmantojot šādu saiti: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Ja izmantojat vairākas pārlūkprogrammas, Jums šis process jāveic atsevišķi katrā no tām.

"Inspectlet"

Šī vietne apkopo un uzglabā datus, izmantojot "Inspectlet" tīmekļa analīzes pakalpojumu. No šiem datiem, izmantojot pseidonīmus, tiek izveidoti lietošanas profili. Tie kalpo apmeklētāju uzvedības analīzei un tiek izvērtēti, lai uzlabotu mūsu interneta piedāvājuma lietojumu. Šim nolūkam var tikt izmantoti sīkfaili (mazi teksta faili), kas tiek lokāli saglabāti vietnes apmeklētāja datorā un tādējādi nodrošina atpazīstamību, atkārtoti apmeklējot mūsu vietni.

"Hotjar"

Lai uzlabotu lietotāju pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs, mēs izmantojam programmu "Hotjar"

(http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Eiropa). Izmantojot "Hotjar", mēs varam apkopot un izvērtēt datus par lietotāja uzvedību mūsu vietnē (peles kustības, klikšķi, ritināšanas augstums utt.). Šim nolūkam "Hotjar" izvieto sīkfailus lietotāju galaierīcēs un tādējādi anonīmā formā saglabā lietotāju datus, piemēram, informāciju par pārlūkprogrammu, operētājsistēmu, vietnē pavadīto laiku utt. Jūs varat atteikties no "Hotjar" īstenotās datu apstrādes, deaktivējot sīkfailu izmantošanu Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos un dzēšot jau aktīvos sīkfailus.  


V. Informācija par datu subjektu tiesībām

Šī konfidencialitātes politikas sadaļa sniedz papildu informāciju par Jūsu kā datu subjekta tiesībām attiecībā uz "Viessmann".

Jūsu identitāte

Lai ievērotu VDAR noteiktās datu subjektu tiesības, gadījumos, kad personas datus iegūst, pamatojoties uz līgumattiecībām, "Viessmann" var būt nepieciešams izlases veidā vai pamatotu šaubu gadījumā pieprasīt papildu informāciju, kas apliecina Jūsu identitāti. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, ja saņemts informācijas pieprasījums elektroniskā formā, bet sūtītāja informācija nesniedz nekādas norādes uz attiecīgo fizisko personu.

Tiesības uz informāciju, iebildumiem, labošanu un dzēšanu

Jums ir tiesības bez maksas iegūt informāciju par uzglabātajiem Jūsu personas datiem, to izcelsmi un saņēmējiem, kā arī uzglabāšanas mērķi. Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar: 

"Viessmann Group" datu aizsardzības inspektoru,
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefons: +49 6452 70-0
Fakss: +49 6452 70-2780
E-pasts: datenschutz@viessmann.com 

Nepareizu personas datu gadījumā Jūs varat pieprasīt veikt labojumus. Ja personas dati ir nepilnīgi, Jūs varat pieprasīt to papildināšanu. 

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret Jūsu datu vākšanu, apstrādi un/vai izmantošanu. Tomēr šajā gadījumā, lūdzu, ņemiet vērā konfidencialitātes politikas iepriekšējās nodaļas.

Turklāt saskaņā ar tiesību aktiem Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu labošanu un dzēšanu. Šādos gadījumos, lūdzu, rakstiet uz: datenschutz@viessmann.com

Sīkāka informācija - kontaktinformācija

Jūsu uzticēšanās mums ir svarīga, tādēļ mēs jebkurā laikā esam gatavi sniegt Jums atbildi par Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jums ir jautājumi, uz kuriem šī konfidencialitātes politika nesniedza atbildi, vai ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par kādu punktu, lūdzu, sazinieties ar mums: 

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija:

"Viessmann Group" datu aizsardzības inspektors
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefons: +49 6452 70-0
Fakss: +49 6452 70-2780
E- pasts: datenschutz@viessmann.com 

Saskaņā ar VDAR 13. panta 2. d) punktu mēs sniedzam Jums nepieciešamo informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību: 

Atbildīgā uzraudzības iestāde
Hesenes datu aizsardzības inspektors
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden
Telefons: +49 611 1408-0
Fakss: +49 611 1408-900
E- pasts: poststelle@datenschutz.hessen.de 

Norādījumi par drošību

Veicot tehniskus un organizatoriskus pasākumus, mēs darām visu iespējamo, lai uzglabātu Jūsu personas datus tā, lai tie nebūtu pieejami trešajām personām. Sazinoties pa e-pastu, pilnīgu datu drošību garantēt nav iespējams, tādēļ konfidenciālu informāciju iesakām sūtīt pa pastu.