Konfidencialitātes politika

Vispārīga informācija

Mēs, Viessmann Climate Solutions SE (turpmāk tekstā “Viessmann” vai “mēs”) kā daļa no Carrier Global Corporation, ļoti nopietni uztveram jūsu personas datu aizsardzību un stingri ievērojam pašlaik piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus. Tas galvenokārt ietver Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk – GDPR), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679.

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai konkrētiem nolūkiem mūsu vietnēs un mūsu lietotņu un pakalpojumu izmantošanas laikā. Personas dati ir dati, ar kuru palīdzību jūs esat personiski identificējams, vai citi ar jums saistīti dati.

Atbildīgā iestāde/datu pārzinis saskaņā ar Vācijas Federālā datu aizsardzības likuma/GDPR definīciju:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Vācija
Tālr: +49 6452 70-0
Fakss: +49 6452 70-2780
E-pasts: info@viessmann.com

Apstrāde Viessmann grupas ietvaros

Mūsu, Viessmann Climate Solutions SE, uzdevumus veic šādi uzņēmumi:

 • Viessmann Deutschland GmbH pārdošanas un mārketinga vajadzībām
 • Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu uzturēšanai, kā arī mārketinga vajadzībām
 • Viessmann IT Service GmbH backend sistēmu darbības nodrošināšanai.

Savāktos datus var apstrādāt citi Viessmann koncernam piederoši uzņēmumi vai nodot tiem, ja:

 • esat par to informēts un esat tam skaidri piekritis citur (piemēram, pieprasījuma veidlapā),
 • tas ir nepieciešams konkrētiem mērķiem un darba sadalei Viessmann grupas ietvaros; par to Viessmann grupā ir noslēgtas attiecīgas līgumiskas vienošanās,
 • dati ir sniegti pēc tam, kad atbildīgā iestāde/datu pārzinis jau ir devis pseidonīmu, kas garantē, ka grupas uzņēmums, kam uzticēta apstrāde, nevar mainīt šo procesu, vai
 • atbildīgā iestāde/datu pārzinis ir saglabājis datus anonīmā formā, un uz šādi saglabātajiem datiem vairs neattiecas datu aizsardzības noteikumi.

Nosūtīšana uz trešām valstīm

Viessmann Climate Solutions uzņēmumi apstrādā/pārsūta jūsu sniegtos datus uz/uz vietām Vācijā, Eiropas Savienībā un trešās valstīs (tostarp ASV), kurās ir atbilstošs datu aizsardzības līmenis saskaņā ar GDPR 45. pantu vai atbilstošas ​​garantijas saskaņā ar GDPR 46. panta piedāvājumu.

Datu aizsardzības deklarācijas darbības joma

Šī politika sniedz pārskatu par to, kā mēs nodrošinām datu aizsardzību, kāda veida dati tiek vākti un kādiem nolūkiem, kā arī to vākšanas un apstrādes juridisko pamatu. Tā attiecas uz visām tīmekļa vietnēm un lietotnēm, par kurām Viessmann ir atbildīgs, kā arī tad, kad jūs sazināties ar mums, izmantojot citus saziņas kanālus. Ja Viessmann tīmekļa vietnēs un lietotnēs ir atkāpes no šiem datu apstrādes principiem vai arī tās tiek papildinātas ar saviem principiem, tas tiks attiecīgi norādīts tīmekļa vietnēs vai lietotnēs.

Šī konfidencialitātes politika sastāv no piecām daļām:

Mūsu tīmekļa vietnēs var būt saites uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm, taču šī konfidencialitātes politika neattiecas uz šādām vietnēm.

I. Noteikumi privātajiem lietotājiem

Šī privātuma politikas daļa attiecas uz privātiem Viessmann pakalpojumu lietotājiem. Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei ir jūsu piekrišana, kas sniegta šajā Privātuma politikā, vai, apstrādājot jūsu datus, lai sniegtu jums pieprasīto informāciju vai produktus, - b) apakšpunkta 1. punkta b) apakšpunkts. GDPR 6. PANTA 1. PUNKTS.

Personas datu izmantošana un pārbaude

Jūsu sniegtie personas dati ietver, bet neaprobežojas ar šādiem datiem:

 • Jūsu vārds un uzvārds
 • Jūsu adrese (pasta indekss, pilsēta, iela un mājas numurs, vajadzības gadījumā papildu adreses dati).
 • Jūsu e-pasta adrese
 • Jūsu dzimšanas datums
 • Jūsu dzimums
 • Jūsu tālruņa numurs un/vai mobilā tālruņa numurs
 • Jūsu valsts
 • Jūsu maksājumu informācija
 • Jūsu iepriekšējais apkures pakalpojumu sniedzējs
 • Jūsu Viessmann izstrādājuma nosaukums
 • Viessmann izstrādājuma sērijas numurs

Ja sniedzat mums personas datus, mēs tos izmantojam, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, apstrādātu un īstenotu jūsu konsultāciju pieprasījumu, tehniskajai administrācijai, pieslēgšanai un attiecīgajās tīmekļa vietnēs vai lietotnēs sniegtajiem pakalpojumiem. Juridiskais pamats tam ir b) apakšpunkta b) punkts, 1. pants. GDPR 6. panta 1. punkts vai jūsu piekrišana. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu jūsu sniegto datu izmantošanai. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties ar mums, ja iespējams, norādot izmantoto(-os) pakalpojumu(-us), nosūtot e-pastu uz adresi datenschutz@viessmann.com.

Viessmann kontakts pa tālruni

Ja esat piekritis mūsu Privātuma politikai un, iesniedzot konsultāciju pieprasījumu, norādījis savu tālruņa numuru, mēs sazināsimies ar jums pa tālruni, pirms pārsūtīsim jūsu konsultāciju pieprasījumu mūsu partneruzņēmumam, lai mēs varētu pārbaudīt jūsu datus, apspriest jūsu projektu un nosūtīt jūs pie atbilstoša darbuzņēmēja. Pēc tam, ja būsiet mums norādījis savu mobilā tālruņa numuru, mēs lūgsim jūs sniegt atsauksmes par pašreizējo situāciju, piemēram, ar īsziņas palīdzību. Jums par to neradīsies nekādas izmaksas.

Viessmann rakstiska saziņa

Ja esat piekritis mūsu Privātuma politikai un piekritis mūsu e-pasta izsekošanai, kā arī, pieprasot konsultāciju, norādījis mums savu e-pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru, mēs reģistrēsim jūsu atvērumus un klikšķus e-pasta ziņojumos, push paziņojumos un īsziņās. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu uzsākt atsevišķus jūsu ekspertu konsultācijas procesa posmus. Šie dati tiks dzēsti pēc konsultācijas beigām.

Informācija par jūsu datu izpaušanu un novērtēšanu

Ja esat piekritis mūsu Privātuma politikai un, pieprasot konsultāciju, norādījis mums savu e-pasta adresi, mēs jūs e-pastā informēsim par jūsu konsultācijas pieprasījuma pašreizējo statusu saistībā ar mūsu pakalpojumu. Cita starpā mēs nosūtīsim jums ziņojumu ar tirdzniecības partnera, pie kura esat ticis nosūtīts, kontaktinformāciju un pēc jūsu konsultācijas iespēju novērtēt šo līgumslēdzēju. Diemžēl mēs nevaram sniegt jums speciālista konsultāciju pakalpojumu, ja konsultāciju pieprasījumā nebūsiet norādījis savu e-pasta adresi.

Personas datu izpaušana

Lai sniegtu speciālistu konsultāciju pakalpojumu vai darbuzņēmēju ieteikšanas pakalpojumu konsultāciju un/vai apkures sistēmas vai cita Viessmann sortimenta produkta iegādei, apkopei vai remontam, mēs ar jūsu piekrišanu nosūtīsim jūsu sniegtos personas datus ārējiem darbuzņēmējiem, kas strādā ar mums kā partneri un darbojas jūsu reģionā.

Šim tirdzniecības partnerim būs jāsazinās ar jums noteiktā termiņā, lai sniegtu jūsu pieprasīto speciālista konsultāciju un/vai cenu piedāvājumu. Šim nolūkam līgumslēdzējs ar jums sazināsies pa e-pastu un/vai tālruni.

Jūsu datu turpmāka apstrāde un dzēšana

Turklāt jūsu dati netiks nodoti vai pārdoti trešajām personām, t. i., personām vai uzņēmumiem, kas nepieder Viessmann grupai. Saglabātie personas dati tiek dzēsti, ja jūs atsaucat savu piekrišanu to uzglabāšanai, ja dati vairs nav nepieciešami to uzglabāšanai paredzētā mērķa sasniegšanai vai ja to uzglabāšana nav pieļaujama citu juridisku iemeslu dēļ. Mēs turpināsim piedāvāt jums turpmāku informāciju un pakalpojumus pa e-pastu līdz pat 3 mēnešiem pēc jūsu speciālista konsultācijas pabeigšanas.

Reklāma un reklāmas piekrišana

Mēs , t.i., Viessmann Climate Solutions SE kā daļa no Carrier Global Corporation, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH un Viessmann PV + E GmbH informēs jūs par Viessmann produktiem un pakalpojumiem tikai pa e-pastu, pastu vai tālruni un vajadzības gadījumā uzdos jautājumus. , ja esat skaidri devis mums savu piekrišanu izmantot jūsu personas datus reklāmas nolūkos (izvēlēties).

Tas tiek darīts, aktīvi atzīmējot rūtiņu zem mūsu veidlapām blakus apgalvojumam “Jā, Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann PV + E GmbH un Energy Market Solutions GmbH drīkst izmantot manu e-pasta adresi. un/vai tālruņa numuru, lai es būtu informēts par jaunākajiem produktiem un pakalpojumiem. Es arī izmantoju savu iespēju sniegt gan kritiku, gan uzslavu, veicot tirgus un viedokļu izpēti. Es jebkurā laikā varu atsaukt šo piekrišanu, un tā būs spēkā nākotnē.

Lūdzu, ņemiet vērā: tekstā, kas jums tiek rādīts attiecīgajā vietnē/lietotnē, noteiktos apstākļos var būt norādīti dažādi uzņēmumi, ja tos ietekmē jūsu pieprasījums.

Ja esat devis mums savu piekrišanu šādai izmantošanai, bet turpmāk vairs nevēlaties saņemt Viessmann reklāmas vai aptaujas, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, un tā būs spēkā nākotnē. Pēc tam jūsu dati tiks dzēsti vai, ja tie joprojām ir nepieciešami norēķinu un uzskaites vajadzībām, šiem nolūkiem tiks saglabāti. Lai to izdarītu, rakstiet e-pastu uz  uzwiderruf@viessmann.com.

Informatīvais biļetens

Personas datu izmantošana, abonējot e-pasta jaunumus

Ja Viessmann tīmekļa vietnēs vai Viessmann lietotnēs jūs reģistrējaties kādam no mūsu biļeteniem, jūsu e-pasta adrese tiks izmantota informatīviem un reklāmas mērķiem, līdz jūs atteiksieties no šī biļetena saņemšanas. Kad jūs reģistrējaties biļetenam, mēs saglabājam jūsu e-pasta adresi, jūsu IP adresi un reģistrācijas datumu. Šī glabāšana kalpo tikai un vienīgi kā pierādījums gadījumā, ja trešā persona ļaunprātīgi izmanto e-pasta adresi un reģistrējas biļetena saņemšanai bez pilnvarotās personas ziņas.

Savu piekrišanu saņemt biļetenu jūs varat atsaukt jebkurā laikā ar turpmāku spēku. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt biļetenu, jūs varat jebkurā laikā atteikties no tā saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās saites biļetenā vai nosūtot e-pastu uz widerruf@viessmann.com.

E-pasta un biļetena satura optimizācija

Mēs, t. i., Viessmann Climate Solutions SE, Viessmann Deutschland GmbH, Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH un Viessmann PV + E GmbH informēs jūs pa e-pastu par Viessmann produktiem un pakalpojumiem, ja esat iesniedzis attiecīgu pieprasījumu pēc pakalpojumiem un pakalpojumiem Viessmann ir skaidri devis savu piekrišanu izmantot savus personas datus reklāmas nolūkos (izvēlēties) vai abonēt kādu no mūsu biļeteniem. Lai varētu piedāvāt jums īpaši jūsu vajadzībām optimizētu saturu, mēs izmantojam salesforce.com Germany GmbH e-pasta izsekošanas tehnoloģijas.

Tas tiek darīts, aktīvi atzīmējot lodziņu zem mūsu veidlapām, blakus paziņojumam "Jā, es piekrītu e-pasta un biļetenu izsekošanai, lai saturu varētu optimizēt man. Es varu atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā ar spēku nākotnē."

E-pasta un biļetenu izsekošana ļauj statistiski analizēt lietošanas datus. Šim nolūkam mēs reģistrējam gan e-pasta vēstuļu atvēršanas reizes, gan iekšējos klikšķus. Šī informācija tiek izmantota, lai padarītu e-pasta vēstuļu un biļetenu saturu aizraujošāku un atbilstošāku, kā arī lai novērtētu mārketinga kampaņu panākumus.

Ja esat devis mums piekrišanu izmantot jūsu datus šādā veidā, bet vairs nevēlaties saņemt Viessmann reklāmu vai aptaujas, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas stāsies spēkā nākotnē. Lai to izdarītu, nosūtiet e-pastu uz widerruf@viessmann.com.

Personas datu izmantošana, izmantojot kontaktformu

Ja nosūtāt mums pieprasījumus, izmantojot kādu no mūsu kontaktu veidlapām, jūsu dati no pieprasījuma veidlapas, tostarp tajā norādītā kontaktinformācija, tiks glabāti pie mums, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu un gadījumā, ja par to pašu tēmu tiks uzdoti turpmāki jautājumi. Šie dati netiks nodoti trešām personām.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu kontaktformā sniegto datu izmantošanai. Lai to izdarītu, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: widerruf@viessmann.com.

Personas datu izmantošana, izmantojot Viessmann Community

Ja jūs reģistrējaties Viessmann kopienā, piekrītot šai privātuma politikai un atverot lietotāja kontu, jūsu sniegtie dati kļūst pieejami Viessmann kopienai un tiek izmantoti jūsu jautājumu un komentāru apstrādei. Tas ietver arī piekrišanu Viessmann sazināties ar jums pa e-pastu un/vai tālruni tikai un vienīgi ar jūsu jautājuma saturu saistītiem mērķiem.

Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, dzēšot savu lietotāja kontu, kas stāsies spēkā nākotnē. Tādā gadījumā jūsu dati tiks dzēsti vai, ja tie joprojām būs nepieciešami citiem juridiski pamatotiem mērķiem, tiks saglabāti šiem mērķiem. Pēc jūsu lietotāja konta dzēšanas jūsu kopienas ieguldījumu saturs Viessmann kopienā tiks anonimizēts un paliks tajā. Tomēr šos ieguldījumus vairs nebūs iespējams attiecināt uz jums.

Personas datu izmantošana pasākumu vai informācijas apmeklējumu reģistrācijai

Dažās mūsu tīmekļa vietnes lapās jums ir iespēja ievadīt personas datus, lai reģistrētos Viessmann organizētajiem informatīvajiem apmeklējumiem, mācību kursiem vai pasākumiem. Mēs šos datus izmantosim tikai jūsu pieprasījuma apstrādei. Ja ievadīsiet savu e-pasta adresi un tālruņa numuru kā kāda mūsu pasākuma dalībnieks, jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pasta vēstuli un, atkarībā no pasākuma, īsziņu 30 minūtes pirms jūsu laika intervāla / pirms pasākuma sākuma. Pēc pasākuma beigām dati tiek glabāti, piemēram, pasākuma izvērtēšanas nolūkā. Šie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem, ja vien nav noteikts pretējs datu glabāšanas termiņš, piemēram, profesionāli pierādījumi, viesmīlības, izmaksu u. c. dati.

Savu piekrišanu reģistrācijas laikā sniegto datu izmantošanai jūs varat atsaukt līdz pat pasākuma sākumam. Lai to izdarītu, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šādu adresi: widerruf@viessmann.com.

II. Noteikumi komerciālajiem lietotājiem

Šī datu aizsardzības noteikumu daļa attiecas tikai uz komerciāliem lietotājiem, piemēram, darbuzņēmējiem, rūpniecības uzņēmumiem, pašvaldībām, komercsabiedrībām, projektētājiem, arhitektiem u. c., un tikai tādā mērā, kādā šie lietotāji sniedz kontaktpersonu personas datus mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu lietotnēs, lai noslēgtu un īstenotu līgumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1866/2000 3. panta b) punktu. GDPR 6. PANTA 1. PUNKTU.

Viessmann vāc un apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Klientu pieprasījumu apstrāde
 • Informācijas pārsūtīšana klientiem, kuri iesniedz pieprasījumus
 • informācijas parādīšanai Viessmann tirdzniecības katalogos (piemēram, vietējo tirdzniecības partneru meklēšana vietnē www.viessmann.de, uzstādītāju meklēšana vietnē heizung.de).

Ja esat mums sniedzis personas datus, mēs tos izmantojam tikai, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumiem, apstrādātu ar jums noslēgtos līgumus, tehniskai administrēšanai, pieteikšanās un attiecīgajās tīmekļa vietnēs vai lietotnēs sniegtajos pakalpojumos.

Saglabātie personas dati tiek dzēsti, ja atsaucat savu piekrišanu to glabāšanai, ja informācija vairs nav nepieciešama, lai izpildītu tās glabāšanai paredzēto mērķi, vai ja tās glabāšana nav pieļaujama citu juridisku iemeslu dēļ. Lai to izdarītu, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz widerruf@viessmann.com. Tad jūsu dati tiks dzēsti vai, ja dati joprojām būs nepieciešami verifikācijas, rēķinu sagatavošanas un/vai grāmatvedības vajadzībām, tiks turpināti glabāt šiem mērķiem.

Attiecībā uz citiem personas datiem, kas tiek apstrādāti piegādes un pakalpojumu sniegšanas kontekstā saskaņā ar b) punkta b) apakšpunktu, Regulas (EK) Nr. panta 1. punktu, tiek piemēroti datu aizsardzības noteikumi attiecīgajos Vispārīgajos pārdošanas noteikumos un nosacījumos.

Personas un uzņēmuma datu izpaušana

Trešo pušu pakalpojumu sniegšanai vai partneru piedāvāto pakalpojumu sniegšanai (tie ir uzskaitīti attiecīgajā piekrišanas tekstā) mēs ar jūsu piekrišanu pārsūtām tiem jūsu ievadītos personas un uzņēmuma datus, galvenokārt, lai nodibinātu kontaktu.

III. Noteikumi pieteikuma iesniedzējiem

Šī datu aizsardzības noteikumu daļa attiecas uz pretendentiem, kas atsaucas uz darba sludinājumiem Viessmann koncernā vai trešās puses uzņēmumos, kuriem Viessmann nodrošina platformu vai partneru programmu darba sludinājumu/ darba vietu izvietošanai. Tas attiecas tikai tiktāl, ciktāl šie pretendenti nosūta Viessmann personas datus kā daļu no pieteikuma iesniegšanas procesa, piemēram, iesniedzot pieteikumu papīra formātā, pa e-pastu, izmantojot kontaktinformāciju ar pielikumiem vai Viessmann pārvaldītos portālus (piemēram, mācekļu portālu) vai izmantojot trešo personu pārvaldītos elektroniskos darba sludinājumu portālus atbilstoši nepieciešamajam saturam, arī saskaņā ar papildu vietējām/valsts specifikācijām. Papīra formātā iesniegtie pieteikuma dokumenti tiek skenēti un saglabāti mūsu sistēmās, pēc tam papīru iznīcina sertificēti pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.

Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai un vienīgi jūsu pieteikuma apstrādei un/vai kā daļu no attiecību ar talantiem pārvaldības un pamatojoties uz jūsu piekrišanu šai privātuma politikai. Jūsu pieteikuma apstrāde vajadzības gadījumā ietver arī jūsu datu izmantošanu, lai sazinātos ar jums pa e-pastu un/vai pa pastu, un/vai pa tālruni, un attiecīgā gadījumā (piemēram, mācekļu portālā) arī pieteikuma dokumentu pārsūtīšanai trešo personu uzņēmumiem. Jūsu dokumentiem var piekļūt par personāla atlasi un personālvadību atbildīgās personas Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH, Viessmann Climate Solutions SE, attiecīgajā grupas uzņēmumā, kā arī vadītāji vai citas par personāla atlasi atbildīgās personas nodaļā, kurā ir izsludināta vakance. Turpmāka apstrāde tiek veikta anonīmi, lai novērtētu darba vietu un izmantoto tehnisko pieteikšanās kanālu, kā arī pretendentu sniegto prasmju sekmīgumu - arī anonīmi.

Izņemot mācekļu portālu, dati tiek apstrādāti, izmantojot ASV reģistrēta uzņēmuma Greenhouse Software, Inc. sistēmas. Šim nolūkam Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH ir noslēgusi līgumu ar Greenhouse Software, Inc., pamatojoties uz ES standarta datu aizsardzības klauzulām saskaņā ar ES datu aizsardzības likuma 3. pantu. 46 GDPR.

Pretendenta personas dati tiek automātiski dzēsti ne ātrāk kā pēc 4 mēnešiem, bet ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem, sākot no brīža, kad pretendents tiek informēts, ka viņš/viņa neieņems amatu, un ar nosacījumu, ka nav turpmāku likumā noteikto prasību pret dzēšanu. Šis termiņš ir noteikts, pamatojoties uz Vācijas Likuma pret diskrimināciju (AGG) prasībām.

Pieņemot jūs Talantu attiecību pārvaldības programmā, jūsu dati mūsu sistēmā tiks saglabāti līdz 365 dienām, lai jūs varētu iepriekš izskatīt jūsu kandidatūru uz nākamajām vakancēm. Šajā sakarā mēs izmantosim jūsu sniegtos datus, lai sazinātos ar jums pa e-pastu un/vai pa pastu, un/vai pa tālruni. Tikai tad, ja, atbildot uz mūsu pieprasījumu, būsiet devis skaidru piekrišanu, jūsu dati pēc šī perioda beigām tiks turpināti glabāt mūsu sistēmā, lai jūs varētu tikt izskatīti saistībā ar citām brīvajām darba vietām nākotnē.

Ja jūs reģistrējaties Viessmann darba brīdinājumam Viessmann karjeras lapās vai citos Viessmann darbavietu portālos, jūsu e-pasta adrese tiks izmantota, lai nosūtītu jums darba piedāvājumus, līdz jūs atteiksieties no šī darba brīdinājuma. Kad jūs reģistrējaties Darba brīdinājumam, mēs saglabājam jūsu e-pasta adresi, jūsu IP adresi un reģistrācijas datumu. Šī glabāšana kalpo tikai un vienīgi kā pierādījums gadījumā, ja trešā persona ļaunprātīgi izmanto e-pasta adresi un reģistrējas Darba brīdinājuma saņemšanai bez pilnvarotās personas ziņas. Savu piekrišanu saņemt Darba brīdinājumu jūs varat atsaukt jebkurā laikā ar turpmāku spēku. Ja vairs nevēlaties saņemt Darba brīdinājumu, jūs varat jebkurā laikā atteikties no tā saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās saites Darba brīdinājumā vai nosūtot e-pastu uz recruiting@viessmann.com.

Nosūtot pieteikuma dokumentus papīra formātā bez atsauces uz darba sludinājumiem mūsu elektroniskajos formātos, piemēram, kā spekulatīvu pieteikumu, jūs saņemsiet šīs Privātuma politikas kopsavilkumu kopā ar apstiprinājumu par jūsu paziņojuma saņemšanu vai vēlākais, ja mēs to noraidīsim.

IV. Vispārīga informācija un noteikumi Viessmann tīmekļa vietnēm un lietotnēm

Šie noteikumi papildus noteikumiem privātajiem lietotājiem un noteikumiem komerciālajiem lietotājiem attiecas uz Viessmann tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Dažām mūsu lietotnēm ir savas papildu privātuma politikas. Viessmann ViCare un Vitotrol Plus lietotņu privātuma politika ir atrodama šajā saitē:  

Datu apstrāde, aplūkojot mūsu tīmekļa vietnes un izmantojot mūsu lietotnes

Viessmann automātiski apkopo informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma vai lietotne nosūta mums, un saglabā to mūsu servera žurnālu datnēs. Viessmann nespēj šos datus attiecināt uz konkrētām personām. Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem. Šo informāciju veido:

 • pārlūka tips/versija
 • Izmantotā operētājsistēma
 • Atsauces URL (iepriekš apmeklētā vietne)
 • mūsu vietnei piekļūstošā datora resursvietas nosaukums (v4 un v6 IP adrese).
 • servera pieprasījuma laiks

IP adrese ir globāli derīgs jūsu datora identifikators, ko unikāli piešķir jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs, un visbiežāk lietotajā formā (IPv4) tā sastāv no četriem ciparu blokiem, kas atdalīti ar punktiem, vai paplašināta, iekļaujot papildu ciparus (IPv6). Kā privātais lietotājs parasti neizmantojat pastāvīgu IP adresi, jo jums ir tikai viena IP adrese, ko uz laiku piešķir jūsu pakalpojumu sniedzējs ("dinamiskā IP adrese"). Pastāvīgi piešķirtu IP adrešu gadījumā ("statiskās IP adreses") ir tehniski iespējams unikāli piešķirt lietotāja datus, izmantojot šo funkciju.

Mēs apstrādājam norādītos datus šādiem mērķiem:

 • Lai nodrošinātu netraucētu savienojumu ar tīmekļa vietni
 • Lai nodrošinātu ērtu iepriekš minētās tīmekļa vietnes lietošanu.
 • lai novērtētu sistēmas drošību un sistēmas stabilitāti
 • papildu administratīviem un statistikas mērķiem

Personas dati servera žurnālu datnēs tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šī atļauja ļauj apstrādāt personas datus datu pārziņa "leģitīmo interešu" ietvaros, izņemot gadījumus, kad jūsu pamattiesības, brīvības vai intereses ir svarīgākas. Mūsu leģitīmā interese ir atvieglot administrēšanu un spēt atklāt un izsekot uzlaušanu. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo datu apstrādi, ja jūsu konkrētajā situācijā pastāv iemesli, kuru dēļ datu apstrāde nav ieteicama. Viss, kas jums jādara, ir jānosūta e-pasta vēstule datu aizsardzības speciālistam. Mūsu likumīgās intereses izriet no iepriekš minētajiem datu vākšanas nolūkiem. Nekādos apstākļos mēs neizmantojam savāktos datus, lai izdarītu secinājumus par jums kā personu.

Servera žurnāla datnes ar iepriekš minētajiem datiem tiek automātiski dzēstas pēc 30 dienām vai, ja tās tiek izmantotas statistikas vajadzībām, tiek anonimizētas. Mēs paturam tiesības uzglabāt servera žurnāla failus ilgāk, ja ir zināmi fakti, kas liecina par nesankcionētas piekļuves mēģinājumu (piemēram, hakeru uzlaušanas mēģinājums vai DDoS uzbrukums).

Datu apstrāde, kas vajadzīga, lai ieietu mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs un piekļūtu tām - "Viessmann konts".

Viessmann papildus parastajām pieteikšanās funkcijām (piemēram, lietotāja ID un parole) izmanto centrālo identitātes un piekļuves pārvaldības sistēmu ("IAM"), lai izsniegtu, mainītu un dzēstu ieejas un piekļuves atļaujas nekomerciālām vai bez maksas neizmantojamām vietnēm un lietotnēm. Šim nolūkam tiks apstrādāti šādi jūsu personas dati:

 • e-pasta adrese
 • ID
 • Izmantotā tīmekļa vietne / lietotne ar pēdējo laika zīmogu
 • Lietotāja loma(-as)
 • Pēdējās veiksmīgās pieteikšanās laika zīmogs
 • Vārds un uzvārds un citi dati (atkarībā no izmantotās tīmekļa vietnes / lietotnes)
 • Mobilā tālruņa/telefona numurs (2 faktoru autentifikācijai)

Mēs apstrādājam norādītos datus šādiem nolūkiem:

 • "Viessmann konta" izveide
 • Lietotņu un tīmekļa vietņu piekļuves tiesību izveide un pārvaldība
 • Uz lomām balstītu piekļuves tiesību izveide un pārvaldība lietotnēs un tīmekļa vietnēs
 • Atļauju pārbaude un parādīšana, ko veic/veic attiecīgās atbildīgās funkcijas par atsevišķām Viessmann tīmekļa vietnēm un lietotnēm.
 • Informācijas paziņošana par izmantotajām tīmekļa vietnēm un lietotnēm (piemēram, par izmaiņām, kļūdu ziņojumiem, jaunām funkcijām utt.).
 • Ar tīmekļa vietņu un lietotņu lietošanu saistīto apkopoto ("anonimizēto") galveno rādītāju izveide un novērtēšana

Atkarībā no izmantotās tīmekļa vietnes vai lietotnes, turpmāk norādītie juridiskie pamati kalpo kā tiesiskais pamats atļaujai apstrādāt jūsu personas datus:

 • Līguma ar jums izpilde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kura priekšmets ietver arī Viessmann tīmekļa vietņu vai lietotņu izmantošanu.
 • Jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ja jums to skaidri lūdz vai
 • mūsu likumīgo interešu nolūkos saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Šis pēdējais juridiskais pamats ļauj apstrādāt personas datus datu pārziņa "leģitīmo interešu" ietvaros, ja vien jūsu pamattiesības, brīvības vai intereses nav svarīgākas par tām. Mūsu leģitīmās intereses ir efektīva ieejas un piekļuves tiesību administrēšana un tīmekļa vietņu un lietotņu, kā arī tajās apstrādāto datu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu (piemēram, izpaušanu, grozīšanu, dzēšanu). Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo datu apstrādi, ja jūsu konkrētajā situācijā pastāv iemesli, kuru dēļ datu apstrāde nav ieteicama. Viss, kas jums jādara, ir jānosūta e-pasta vēstule datu aizsardzības inspektoram. Pirms iebilduma iesniegšanas, lūdzu, pārbaudiet, vai jūs pats varat dzēst lietotāja kontu. Dažas lietotāja lomas, jo īpaši tās, kuru pamatā ir piekrišana, ļauj arī pašam dzēst savus personas datus, izmantojot pašapkalpošanās funkciju. Nekādos apstākļos mēs nekādā gadījumā neizmantojam savāktos datus, lai izdarītu turpmākus secinājumus par jums kā personu vai lai veidotu profilus.

Iepriekš minētie dati tiks automātiski dzēsti, ja jūsu lietotāja konts būs neaktīvs ilgāk nekā 360 dienas (pamatojoties uz pēdējo veiksmīgas pieteikšanās vai tīmekļa vietnes vai lietotnes izmantošanas laika zīmogu), vai arī tiks anonimizēti, ja tos paredzēts izmantot statistikas vajadzībām. Mēs jūs par to informēsim pirms šī termiņa beigām. Mēs paturam tiesības glabāt personas datus ilgāk, ja tam ir juridisks vai līgumisks pamatojums vai ja ir zināmi fakti, kas liek domāt, ka ir mēģināts veikt nesankcionētu piekļuvi.

Saites uz ārējām tīmekļa vietnēm

Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz Viessmann tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Tās var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa piedāvājumiem. Šī Privātuma politika neattiecas uz šiem tīmekļa piedāvājumiem. Gadījumā, ja atstājat Viessmann tīmekļa vietnes un lietotnes, lai apmeklētu trešās puses pakalpojumu sniedzēja tīmekļa piedāvājumu, iesakām rūpīgi izlasīt arī šī pakalpojumu sniedzēja privātuma politiku.

Informācija par sīkfailiem un analīzes rīku izmantošanu

Mūsu personas datu apstrāde, izmantojot sīkdatnes un analīzes rīkus (uzskaitiet visus analīzes rīkus), pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šī atļauja ļauj apstrādāt personas datus datu pārziņa "leģitīmo interešu" ietvaros, izņemot gadījumus, kad jūsu pamattiesības, brīvības vai intereses ir svarīgākas. Mūsu leģitīmā interese ir analizēt mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu.

Personas datu apstrāde, ko veic Google AdWords (uzskaitiet visas mērķtiecīgas mērķauditorijas maiņas tehnoloģijas), pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šī atļauja ļauj apstrādāt personas datus datu pārziņa "leģitīmo interešu" ietvaros, izņemot gadījumus, kad jūsu pamattiesības, brīvības vai intereses ir svarīgākas. Mūsu leģitīmā interese ir personalizēta mērķtiecīgas reklāmas rādīšana un šīs reklāmas efektivitātes statistiskā analīze (piemēram, nosakot, cik klikšķu uz reklāmas banera noveda pie pirkuma mūsu tīmekļa vietnē).

Viessmann izmanto sīkfailus vairākās vietās savās tīmekļa vietnēs un lietotnēs. Tās ir paredzētas, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko pārlūkprogramma saglabā jūsu datorā. Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkfailu ir "sesijas sīkfaili". Tās tiek automātiski dzēstas pēc jūsu apmeklējuma. Sīkdatnes nerada kaitējumu jūsu datoram un nesatur vīrusus.

Viessmann šim nolūkam izmanto arī analītiskos rīkus, piemēram, Webtrends vai Google Tag Manager (Firebase). Sniegtie un izmantotie dati tiek apkopoti un glabāti pilnīgi anonīmi. Šie dati noteiktos apstākļos var tikt saglabāti arī ārpus Vācijas vai Eiropas Savienības.

Īstenojot un izmantojot analīzes rīkus un izsekošanas tehnoloģijas, mēs pēc iespējas ātrāk anonimizējam personas datus vai nu no pakalpojumu sniedzēja puses, ko reglamentē attiecīgie līgumi, vai arī sākotnējās izmantošanas ietvaros, tāpēc jūsu tiesības uz informāciju nevar izmantot attiecībā uz visām turpmāk minētajām tehnoloģijām.

Jūs varat novērst šādu datu pārsūtīšanu, izmantojot attiecīgos iestatījumus savā pārlūkprogrammā vai lietotnē, vai operētājsistēmas vidē (iOS, Android), taču tas dažos gadījumos var radīt problēmas ar datu izgūšanu vai darbību, vai piedāvātā satura vai pakalpojuma funkcionalitāti.

Trešo personu sīkfaili

Viessmann izmanto vairākus reklāmas partnerus, kas palīdz padarīt interneta piedāvājumu un vietnes interesantākas. Līdz ar to, apmeklējot šīs tīmekļa vietnes, jūsu cietajā diskā tiek saglabātas arī partneruzņēmumu sīkdatnes. Tās ir īslaicīgas/pastāvīgas sīkdatnes, kas pēc noteiktā laika tiek automātiski dzēstas. Šīs pagaidu vai pastāvīgās sīkdatnes (ar darbības laiku no 14 dienām līdz 10 gadiem) tiek saglabātas jūsu cietajā diskā un pēc noteiktā laika tiek automātiski dzēstas. Mūsu partneruzņēmumu sīkfaili satur tikai pseidonīmus, parasti anonīmus datus. Tie var ietvert datus par to, kādus produktus esat apskatījis, vai esat kaut ko iegādājies, kādus produktus meklējāt utt.

Daži no mūsu reklāmas partneriem vāc informāciju par jūsu iepriekš apmeklētajām vietnēm vai par to, kādi produkti jūs, iespējams, ir interesējuši, lai varētu jums rādīt reklāmas, kas vislabāk atbilst jūsu interesēm. Šie pseidonīmi dati nekad netiks apvienoti ar jūsu personas datiem. Tā mērķis ir tikai un vienīgi ļaut mūsu reklāmas partneriem rādīt jums reklāmas materiālus, kas jūs varētu interesēt.

Retarģēšanas tehnoloģijas

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantotas "atkārtotas mērķtiecīgas mērķauditorijas tehnoloģijas". Šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, lai padarītu interneta piedāvājumu jums interesantāku. Šīs tehnoloģijas ļauj mums parādīt reklāmas mūsu partneru tīmekļa vietnēs interneta lietotājiem, ja viņi jau ir izrādījuši interesi par mūsu veikalu un mūsu produktiem. Mēs esam pārliecināti, ka personalizētu, ar interesēm saistītu reklāmu rādīšana interneta lietotājiem parasti ir vēlamāka nekā reklāmas bez personiskas atsauces. Reklāmas materiālu rādīšana mūsu partneru tīmekļa vietnēs balstās uz sīkfailu tehnoloģiju un iepriekšējās lietotāju uzvedības analīzi. Šis reklāmas veids ir pilnīgi pseidonīms. Lietošanas profili netiek apvienoti ar jūsu personas datiem.

Lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai un līdz ar to arī savu lietošanas datu vākšanai, glabāšanai un izmantošanai. Turklāt jūsu dati tiek saglabāti sīkfailos arī pēc pārlūkprogrammas sesijas beigām, daļēji tādēļ, lai tos varētu atkal iegūt nākamajā(-os) tīmekļa vietņu apmeklējumā(-os). Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas stāsies spēkā nākotnē, noraidot sīkfailus pārlūkprogrammas iestatījumos.

Dabartinius nustatymus galite rasti savo naudojamame puslapyje ir jo poraštėje "Cookie & Tracking".

Acxiom

Personas datu izmantošana klientu analīzei un citiem reklāmas mērķiem

Lai atlasītu konkrētas mērķauditorijas, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem kritērijiem, kā arī veidotu un uzrunātu jaunas ideālās mērķauditorijas (potenciālos jaunos klientus) reklāmas pasākumu veikšanai, Viessmann izmanto pakalpojumu sniedzēju, lai analizētu attiecīgo interesentu un esošo klientu pseidonimizētus vai anonimizētus datus (kurus vairs nevar attiecināt uz konkrētu personu).

Izmantojot šo analīzi, mēs varam izmantot reklāmas kontus digitālajās platformās, lai ar reklāmas palīdzību sasniegtu konkrētas mērķauditorijas, salīdzinot potenciālo jauno klientu stingri šifrētos pamatdatus ar līdzīgiem stingri šifrētiem pseidonimizētu Facebook vai Google lietotāju pamatdatiem, lai šiem lietotājiem rādītu Viessmann reklāmas kampaņas. Viessmann uzdod šo datu apstrādi konkrētiem mērķiem paredzētiem uzņēmumiem, piemēram, Acxiom Deutschland GmbH, Martin-Behaim Str. 12, 63263 Neu-Isenburg, Vācija, Facebook darbībām. Acxiom pseidonimizē visus datu subjektu datus un attiecīgā gadījumā darbojas kā "uzticama trešā persona", rādot reklāmas, piemēram, Facebook. Piemēram, vietnē Facebook šī apstrāde parādās reklāmas preferencēs sadaļā "Uzņēmumi, kas ir augšupielādējuši un kopīgojuši sarakstu, kurā ir jūsu informācija".

Personas dati klientu analīzes nolūkos tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Šī atļauja ļauj apstrādāt personas datus datu pārziņa "leģitīmo interešu" ietvaros, izņemot gadījumus, kad jūsu pamattiesības, brīvības vai intereses ir svarīgākas. Mūsu leģitīmā interese ir analīze, lai identificētu potenciālos jaunos klientus un iepriekš minētajiem nolūkiem. Nekādos apstākļos mēs neizmantojam savāktos datus, lai izdarītu secinājumus par jums kā personu. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo datu apstrādi, ja jūsu konkrētajā situācijā pastāv iemesli, kuru dēļ datu apstrāde nav ieteicama. Viss, kas jums jādara, ir jānosūta e-pasta vēstule tālāk norādītajam datu aizsardzības inspektoram.

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Mūsu eksperti jums palīdzēs izvēlēties piemērotu apkures sistēmu jums.

Atrast ekspertu padomi