Šķidrā kurināmā apkure - pierādīta efektivitāte, progresīvas tehnoloģijas

Zili dzeltena liesma, ko rada šķidrā kurināmā katls

Šķidrā kurināmā  apkures sistēmas tiek izmantotas jau vairākus gadu desmitus. Tām raksturīga augsta ekspluatācijas uzticamība un ekonomiskā efektivitāte. Viens no četriem siltuma ģeneratoriem joprojām izmanto šķidrO kurināmO, lai apsildītu ēku līdz vajadzīgajai temperatūrai. Tas liecina par to, cik liela nozīme joprojām ir apkurei ar šķidro kurināmo.

Sākot no savrupmājām ar nelielu siltuma pieprasījumu līdz daudzdzīvokļu ēkām un liela mēroga rūpnieciskiem projektiem: mums ir piemērots  šķidrā kurināmā katls ar atbilstošu apkures tehnoloģiju jebkurai vajadzībai. Kamēr ēkas ar ļoti lielu siltuma pieprasījumu droši apkurina ar šķidrā kurināmā  kondensācijas katliem vai zemas temperatūras  šķidrā kurināmā katliem, dzīvojamās ēkās līdz 400 kilovatiem (kW) tagad obligāti jāizmanto tikai kondensācijas tehnoloģijas apkures tehnika.

Priekšrocības īsumā

Ļoti uzticams
Jau gadu desmitiem izmantota tehnoloģija
Viegla apkope un remonts
Droša piegāde, pateicoties daudzajām importētājvalstīm (līdz pat 30 ražotājvalstīm).
Piegādātāju dažādība ļauj rentablāk pasūtīt šķidro kurināmo.
Zemas ekspluatācijas izmaksas ar efektīvu apkures tehnoloģiju
Var izmantot arī jaunbūvēs
Iespējamas dažādas kombinācijas
Nākotnes vadības tehnoloģija

Kā darbojas  šķidrā kurināmā apkure?

Papildus izmērāmajam siltumam (zemākā siltumspēja), sadedzinot šķidro kurināmo, rodas arī karstas dūmgāzes, kuru temperatūra sasniedz 200 grādus pēc Celsija. Atkarībā no izmantotā  šķidrā kurināmā sastāva dūmgāzu sastāvdaļas atšķiras pēc skābuma, un tās var sabojāt gan pašu  šķidrā kurināmā apkures katlu, gan dūmvadus . Šā iemesla dēļ zemas temperatūras  šķidrā kurināmā katli novada dūmgāzes tieši uz āra gaisu, lai nerastos kondensācija.  Šķidrā kurināmā katls ar kondensācijas tehnoloģiju risina tieši šo problēmu, apzināti izraisot dūmgāzu kondensāciju. Šajā procesā izdalītais kondensācijas siltums tiek izmantots apkures sistēmā, samazinot  šķidrā kurināmā katla slodzi un ietaupot sistēmas īpašnieka naudu. Plašāka informācija par šo tēmu ir atrodama sadaļā " Kā darbojas eļļas kondensācijas tehnoloģija".

Kondensācijas tehnoloģija nozīmē resursu efektīvu izmantošanu

Kondensācijas katli iegūst gandrīz visu dūmgāzēs esošo siltumu un pārvērš to papildu siltumenerģijā. Šim nolūkam Viessmann kondensācijas katli ir aprīkoti ar nerūsējošā tērauda Inox-Radial siltummaiņiem. Tie atdzesē dūmgāzes, pirms tās tiek novadītas skurstenī, tādā mērā, ka šajās gāzēs esošie ūdens tvaiki tiek apzināti kondensēti. Pēc tam izdalās papildu siltums un tiek nodots apkures sistēmā. Tādējādi ilgtermiņā tiek samazinātas apkures izmaksas, kā arī aizsargāta vide. Galu galā, lai iegūtu tādu pašu siltuma daudzumu, jāsadedzina mazāk fosilā kurināmā.

Kondensāts uz siltummaiņa ir klasisks šķidrā kurināmā apkures simbols.

Augsta  šķidrā kurināmā apkures efektivitāte

Iegādājoties kondensācijas apkures katlu, jūs aktīvi piedalāties resursu un enerģijas taupīšanā. Šo apkures katlu efektivitāte ir nepārspējami augsta - līdz pat 98 % no izmantotās  šķidrā kurināmā tiek pārvērsti siltumā. Sistēmas īpašniekiem tas nozīmē zemas apkures izmaksas.

Šķidrā kurināmā  kondensācijas apkures sistēmas darbības prasības

Šķidrā kurināmā  kondensācijas katla darbībai ir nepieciešamas dažas lietas. Šķidrā kurināmā kondensācijas katliem ir raksturīgi, ka tie dzesē sadegšanas gāzes un izraisa to kondensāciju. Lai tas darbotos, dūmgāzes tiek novadītas garām atgaitas apkures ūdenim. Ja šī atgriezeniskā ūdens temperatūra ir pārāk augsta, kondensācija nenotiek. Šā iemesla dēļ ir svarīgi, lai plūsmas temperatūra būtu pēc iespējas zemāka. To galvenokārt var panākt ar lielām apkures virsmām, piemēram, apsildāmām grīdām vai sienu apkuri.

Turklāt esošās skābās sastāvdaļas ilgtermiņā var sabojāt dūmvadu sistēmu. Tāpēc, iegādājoties  šķidrā kurināmā apkures sistēmu, māju īpašniekiem būtu jāmeklē piemērota dūmvadu sistēma, kas ir noturīga pret ūdeni un skābi. Skābais kondensāts ir jānovada kanalizācijā. Tāpēc ir svarīgi, lai mājokļu īpašnieki pirms  šķidrā kurināmā apkures katla iegādes padomātu par kondensāta novadīšanu. Parasti kondensātu var novadīt tieši notekūdeņos. Tomēr dažos gadījumos pirms novadīšanas ir nepieciešama kondensāta neitralizācija.

Tiek samazināts arī dūmgāzu blīvums. Zemo blīvuma atšķirību dēļ dabiskā vilkme atklātā vietā vairs nav iespējama. Šā iemesla dēļ ir jāizmanto ventilators (piemēram, degļa ventilators).

Degvieleļļa un  šķidrā kurināmā tvertne - vai zinājāt?

Ne visa degvieleļļa ir vienāda. Vācijā  šķidrais kurināmais ir standartizēts. Saskaņā ar DIN 51603-1 un DIN SPEC 51603-6 degvieleļļu iedala:

  • standarta EL mazutu
  • EL mazuts ar zemu sēra saturu
  • biodegviela

Vācijā vairs netiek ražota standarta EL degvieleļļa. Gandrīz visas privātās mājsaimniecības tā vietā izmanto EL mazutu ar zemu sēra saturu. Tā sākotnēji tika izstrādāta kondensācijas tehnoloģijai. Tomēr, pateicoties tās daudzajām priekšrocībām, piemēram, tīrai sadegšanai gandrīz bez smakas un sēra satura samazinājumam par aptuveni 20 %, mazsēra EL mazuts ir nostiprinājies. EL nozīmē "extra light" un norāda uz zemu viskozitāti. Šķidrā kurināmā kondensācijas katliem, kuros sadedzina tikai EL mazutu ar zemu sēra saturu, jābūt aprīkotiem ar zaļu uzpildes caurules vāku.

Papildus mazsēra EL mazutam ir arī augstākā labuma mazuts un biodegviela. Salīdzinot ar "standarta EL mazutu", "premium" versija satur īpašas piedevas, kas, piemēram, pagarina glabāšanas laiku vai samazina nogulsnes. Savukārt biodegviela tiek ražota no reģeneratīvām izejvielām, piemēram, rapša sēklām, saulespuķēm vai sojas pupiņām, un tiek pievienota EL mazuta ar zemu sēra saturu. Degvieleļļas siltumspēja ir aptuveni 45,5 MJ/kg. Tas atbilst 10,74 kilovatiem uz litru. Salīdzinājumam - dabasgāzes siltumspēja ir aptuveni 36-50 MJ/kg. Tomēr atkarībā no kategorijas  šķidrā kurināmā siltumspēja var nedaudz atšķirties. Piegādātāji, piegādājot šķidro kurināmo, bieži vien papildus neto siltumietilpībai norāda arī tās bruto siltumietilpību.

Nākotnes apkures tehnoloģija ar jauno bioeļļu

Izmantojot apkuri ar šķidro kurināmo, jūs arī nākotnē varat būt tehnoloģiju avangardā. Mūsu šķidrā kurināmā katli tiek piegādāti ar gatavu aprīkojumu, lai tos varētu pielāgot pārejai no fosilās eļļas uz šķidro kurināmo, kas sajaukts ar noteiktu procentuālo daudzumu bioeļļas, un tādējādi tos var izmantot arī ar atjaunojamiem kurināmā veidiem. Šādā veidā jūs aktīvi veicināsiet vides aizsardzību, kā arī saglabāsiet zemas apkures izmaksas. Ilgtermiņa galīgo pāreju uz atjaunojamo kurināmo, piemēram, izmantojot vides enerģiju ar siltumsūkni var īstenot soli pa solim.

Zaļie kurināmie

Viessmann jaunākās paaudzes šķidrā kurināmā katli ir sagatavoti zaļā kurināmā izmantošanai. Uzziniet vairāk par šķidro kurināmo šajā video.

Šķidrā kurināmā tvertne kā svarīga  šķidrā kurināmā apkures sistēmas sastāvdaļa

Lai  šķidrais kurināmais automātiski un pareizā daudzumā nonāktu sadegšanas kamerā ir nepieciešama šķidrā kurināmā tvertne. Šim nolūkam nepieciešamā tvertne parasti ir izgatavota no metāla vai plastmasas. Lai samazinātu noplūdes risku, daudzas tvertnes ir divsienu un tām ir arī drošības elementi, piemēram, mērinstrumenti.

Pamatnostādnes par  šķidrā kurināmā tvertnēm, tostarp plūdu zonās

Šķidro kurināmotvertnes var novietot virs zemes vai ierakt zemē. Virszemes versijai var apsvērt uz vietas uzbūvētas vai modulāras tvertnes izmantošanu. Neatkarīgi no uzstādīšanas veida katrai  šķidrā kurināmā tvertnei jāatbilst augstiem drošības standartiem. Tie ir stingri noteikti Vācijas "Rīkojumā par iekārtām, kas paredzētas darbam ar ūdenim bīstamām vielām" (AwSV). Šis noteikums paredz, ka cisternām, kuru tilpums pārsniedz 5000 litru, jābūt novietotām atsevišķā telpā. Arī pašai uzstādīšanas telpai jāatbilst noteiktām prasībām, piemēram, tai jābūt ar pašaizveramām durvīm un ugunsdrošības klasi. Ja tvertne atrodas applūstošā zonā, visai sistēmai jābūt plūdu drošai. Vispārējs noteikums: gan  šķidrā kurināmā tvertnes uzstādīšanu, gan demontāžu drīkst veikt tikai specializēts darbuzņēmējs.

Saules kolektoru sistēmu izvēle, kuras var kombinēt ar šķidrā kurināmā apkuri

Šķidrā kurināmā apkures sistēmas aprites cikla novērtējuma uzlabošana

Pērkot jaunu škidrā kurināmā apkures katlu, ir svarīgi ņemt vērā arī aprites cikla novērtējumu. To var uzlabot, ja mājokļu īpašnieki  škidrā kurināmā apkures katlu pieslēdz citai apkures sistēmai. Tā var būt saules kolektoru sistēma vai siltumsūknis. Abos gadījumos sistēmu īpašnieku apkure būs videi draudzīga un ekonomiska, jo abas apkures sistēmas piekļūst bezmaksas un gandrīz neierobežotiem siltuma avotiem.

Apvienojiet  škidrā kurināmā apkuri ar saules tehnoloģiju un izmantojiet bezmaksas saules enerģiju

Jauno škidrā kurināmā apkures sistēmu var apvienot ar bezmaksas saules enerģiju: visi mūsu katli ir paredzēti saules termiskās sistēmas pieslēgšanai karstā ūdens uzsildīšanai vai centrālās apkures sistēmai. Darbojoties divos režīmos, saules termiskā sistēma nodrošina karstā ūdens sagatavošanu un pavasarī un rudenī var gandrīz pilnībā aizstāt  škidrā kurināmā katlu.

Šī kombinācija pastāvīgi samazina apkures izmaksas un arī aizsargā vidi. Turklāt saules enerģijas tehnoloģija nodrošina zināmu neatkarību no kurināmā piegādātāja. Izmantotā sistēmas tehnoloģija garantē visu komponentu mijiedarbību, sākot no vadības bloka līdz rezerves daļām un vadībai ar lietotnes palīdzību.

Kāpēc modernizēt savu  škidrā kurināmā apkures sistēmu, ja tā joprojām darbojas?

Vecāki apkures katli darbojas neefektīvi un patērē daudz vairāk kurināmā nekā nepieciešams. Tie ir arī daudz uzņēmīgāki pret defektiem un bojājumiem, kas parasti notiek tad, kad siltumenerģija ir visvairāk nepieciešama. Abos gadījumos tas rada augstas apkures izmaksas. Turklāt, lai ražotu siltumu,  škidrā kurināmā apkures sistēmas sadedzina naftu. Degot škidrajam kurināmajam, rodas kaitīgas gāzes, piemēram, oglekļa dioksīds, kas ir viens no galvenajiem globālās sasilšanas veicinātājiem. Tā kā jaunie apkures katli sadedzina mazāk kurināmā, lai iegūtu tādu pašu siltuma daudzumu, tie ne tikai ietaupa sistēmu īpašnieku naudu, bet arī mazina ietekmi uz vidi.

Nomaiņa dažkārt ir obligāta

Neefektīvu apkures katlu radītais slogs videi ir iemesls, kādēļ Vācijas Ēku enerģijas likums (GEG) nosaka katlu nomaiņu. Konkrēti, sistēmu īpašniekiem ir jāizslēdz no ekspluatācijas vai jānomaina katli, ja tie ir nodoti ekspluatācijā pirms 1989. gada. Tomēr šis nomaiņas pienākums attiecas tikai uz pastāvīgas temperatūras katliem. Ikviens, kam pagrabā ir zemas temperatūras katls vai kondensācijas katls, ir atbrīvots no šīs prasības. Tomēr iepriekš minēto iemeslu dēļ ir ieteicams nomainīt katlu, kas ir vecāks par 30 gadiem.

Škidrā kurināmā  apkures sistēmas pašvaldībām un komercobjektiem .

Kā jau paskaidrots,  škidrā kurināmā apkures sistēmās izmantotā tehnoloģija ir pārbaudīta daudzu gadu garumā, tā ir uzticama ekspluatācijā un garantē ekonomisku izmantošanu. Viessmann škidrā kurināmā apkures katli ir pieejami vairākās jaudas pakāpēs. Komerciālam lietojumam Viessmann produktu klāstā ir  škidrā kurināmā kondensācijas katli ar nominālo sildīšanas jaudu līdz 545 kW un zemas temperatūras  škidrā kurināmā katli līdz 2000 kW.

Kurš katla tips ir vispiemērotākais konkrētajam pielietojumam - zemas temperatūras vai kondensācijas katls - jāpārbauda, veicot visaptverošu projekta sagatavošanu un plānošanu.

Zemas temperatūras  škidrā kurināmā katlu priekšrocības

Nemainīgas temperatūras katli ir novecojuši. Tie tika ekspluatēti ar nemainīgu katla ūdens temperatūru neatkarīgi no pieprasījuma un neņemot vērā laika apstākļus. Rezultātā liela daļa enerģijas tika neizmantota un zaudēta. Turpretī mūsdienīgi zemas temperatūras  škidrā kurināmā katli precīzi pielāgo katla ūdens temperatūru atbilstoši pašreizējiem laika apstākļiem un siltuma pieprasījumam.

Ja runa ir par pārbaudītu apkures tehnoloģiju vidējās jaudas diapazonā, Viessmann zemas temperatūras  škidrā kurināmā katli atbilst visām mūsdienīgas apkures tehnoloģijas prasībām. Ar nominālo sildīšanas jaudu līdz 2000 kW tie ekonomiski un uzticami apmierina komerciālajos sektoros bieži sastopamo lielo siltuma pieprasījumu. Pateicoties to sekciju konstrukcijai, Viessmann čuguna zemas temperatūras gāzes katli ir viegli manevrējami un ātri un vienkārši uzstādāmi. Tas nozīmē, ka uzstādīšana ir iespējama bez jebkādām problēmām pat šaurās telpās. Viessmann zemas temperatūras  škidrā kurināmā katli ir piemēroti komercsabiedrībām un pašvaldībām gan jaunbūvēm, gan modernizācijai.

Produktu klāsts apkurei ar  škidro kurināmo

Mūsu  škidrā kurināmā katlu klāsts iekļauj Vitorondens šķidrā kurināmā kondensācijas katlus un Vitoplex zemas temperatūras katlus .  

Kā mēs varam jums palīdzēt?

Mūsu eksperti jums palīdzēs izvēlēties piemērotu apkures sistēmu jums.

Atrast ekspertu padomi