Siltumsūkņi – vienkāršs darbības princips,
efektīvs rezultāts 

Siltumsūkņa darbību var salīdzināt ar  ledusskapja darbību – tikai pretējā veidā

Ledusskapī siltums no iekšpuses tiek novadīts uz āru. Siltumsūknis darbojas tieši pretēji tam. Siltums no gaisa vai zemes iekšienes pa apkures sistēmu tiek novadīts uz dzīvojamām telpām. Temperatūras paaugstināšanai tiek saspiests dzesēšanas līdzekļa tvaiks, tā ka  temperatūra ir pietiekami augsta apkures un ūdens uzsildīšanas nolūkiem. Ar siltumsūkni Vitocal 350-G var sasniegt līdz 72° C temperatūru, ar Vitocal 300-A un Vitocal 350-A – līdz 65° C. Turklāt šos siltumsūkņus var izmantot modernizācijā, lai dzīvojamo telpu apsildē ar radiatoriem nodrošinātu pietiekami augstu sākotnējo temperatūru.

Wärmepumpe - hohe Effizienz mit Scroll-Verdichter

Augsta efektivitāte ar scroll- kompresoru

Siltumsūkņa efektivitātē izšķiroša nozīme ir kompresijas procesam. Viessmann šim nolūkam izmanto Compliant-Scroll
kompresoru, kas izceļas ar klusu darbību gandrīz bez vibrācijas   un apkopes nepieciešamības un īpaši ilgu darbmūžu.

Siltuma ražošanai, piemēram, siltums tiek ņemts no atmosfēras gaisa, un ar to tiek iztvaicēts dzesēšanas līdzeklis ar zemu    vārīšanās temperatūru. Radušos gāzi saspiež un vienlaikus uzsilda spirāles kompresorā. Uzsildītā gāze kondensatorā nodod
siltumu apkures sistēmas ūdenim vai dzeramā ūdens uzsildīšanai un atkal pārvēršas šķidrumā. Visbeidzot zem spiediena esošajam dzesēšanas līdzeklim spiediens samazinās, un cirkulācija sākas no sākuma.

Die Funktionsweise einer Wärmepumpe einfach erklärt

Siltumsūkņi - vienkāršs skaidrojums

Mūsu eksperts Karstens Kūlmans (Carsten Kuhlmann) vienkāršos formulējumos izskaidro siltumsūkņa darbību un tās fizikālos pamatprincipus.

Youtube
Wie nutzen verschiedene Wärmepumpen-Typen die Umgebungswärme?

No kurienes rodas apkārtējās vides siltums?

Karstens Kūlmans skaidro, kā rodas apkārtējās vides siltums un kā tas tiek izmantots dažādos siltumsūkņu veidos.

Youtube

Izmantošana no dažādiem enerģijas avotiem

Konkrētajai situācijai optimālais siltuma avots ir atkarīgs no objekta atrašanās vietas  raksturlielumiem un patēriņam nepieciešamā siltuma daudzuma. Viessmann siltumsūkņi var izmantot dažādus enerģijas avotus:

  • gaisu – praktiski neierobežota pieejamība, vismazākās investīciju izmaksas
  • zemes slāņus – ar zemes kolektora zondes vai ledus pagraba palīdzību, augsta efektivitāte
  • ūdeni – sevišķi augsta efektivitāte, tomēr jāņem vērā ūdens kvalitāte
  • neizmantoto siltumu – atkarībā no šāda neizmantotā siltuma pieejamības, daudzuma un temperatūras.
Wärmepumpe zur Nutzung der Wärme aus dem Erdreich (Kollektor)

Siltums no zemes (kolektors)

[1] Vitocal siltumsūknis
[2] Tvertne-ūdens sildītājs
[3] Apkures ūdens akumulācijas tvertne

Wärmepumpe zur Nutzung der Wärme aus dem Erdreich (Sonde)

Siltums no zemes (zonde)

[1] Vitocal siltumsūknis
[2] Tvertne - ūdens sildītājs
[3] Apkures ūdens akumulācijas tvertne

Wärmepumpe zur Nutzung der Wärme aus dem Erdreich, der Luft und von der Sonne (Eisspeicher)

Siltums no zemes, gaisa un saules (ledus akumulators)

[1] Vitocal siltumsūknis
[2] Ledus akumulators
[3] Saules kolektors

Wärmepumpe zur Nutzung der Wärme aus der Luft

Siltums no gaisa

[1] Vitocal siltumsūknis
[2] Tvertne - ūdens sildītājs
[3] Apkures ūdens akumulācijas tvertne

Wärmepumpe zur Nutzung der Wärme aus dem Grundwasser

Siltums no gruntsūdeņiem


[1] Vitocal siltumsūknis
[2] Tvertne - ūdens sildītājs
[3] Apkures ūdens akumulācijas tvertne

Summārais gada efektivitātes rādītājs kā parametrs

Lietderības koeficients COP ir siltuma atdeves attiecība pret patērēto jaudu. Summārais gada efektivitātes rādītājs ir visu gada laikā iegūto koeficientu COP vidējais lielums.

Lietderības koeficients kalpo siltumsūkņu efektivitātes salīdzināšanai, bet COP ir attiecināms tikai uz noteiktu ekspluatācijas punktu definētajos temperatūras apstākļos.

Iekārtas plānošanā jāņem vērā tās ekspluatācija visa gada laikā, izveidojot gadā atdotā siltuma daudzuma attiecību pret elektrisko darbu, ko šajā periodā patērējis viss siltumsūkņa agregāts. Šim nolūkam tiek ņemts vērā strāvas patēriņš sūkņiem, regulēšanas ierīcēm u.c., un rezultāts tiek nosaukts par summāro gada efektivitātes rādītāju.