Telpu vēdināšana icon-wp.png

Modernās ēkas mūsdienās jau ir aprīkotas ar telpu vēdināšanas sistēmām. No vienas puses tas prasa ļoti efektīvusiltumizolāciju, lai telpās varētu regulēt telpās esošo mitrumu. No otras puses – tā ir kvalitātes pazīme augstvērtīgam dzīvokļa vai nekustamā īpašuma aprīkojumam.Mūsdienu vēdināšanas sistēmas strādā ļoti energotaupīgi– jaudīgais siltummainis atdala līdz pat 98% atplūdes gaisā esošā siltuma un to izmantopieplūdes gaisa sasildīšanai. Bez tam tie samazinātas CO2 emisijas.