Siltumsūknis icon-wp.png

Paredzēti izmantošanai pašvaldībās. Sitimsūkņi izmanto atjaunojamo enerģiju no zemes dzīlēm, saules, gruntsūdeņiem vai gaisa. Tie ir pirmā izvēle tad, ja ir nepieciešams savienot apkures izmaksu samazināšanu un saudzīgu attieksmi pret apkārtejo vidi.