Autortiesības

© Viessmann SIA

Visas tiesības aizsargātas. Tekstus, atsevišķas frāzes, animācijas, fotogrāfijas, zīmējumus un grafikus aizsargā autortiesības. Datu izmantošanai nepieciešama iepriekšēja Viessmann SIA atļauja.

Ja nav noteikts citādi, visas preču zīmes Viessmann mājaslapās ir aizsargātas saskaņā ar likumu par preču zīmēm.

Viessmann Web lapas izstrādātas ar iespējami lielu rūpību. Neskatoties uz to, Viessmann nevar garantēt kļūdu un neprecizitāšu neesamību ietvertajā informācijā. Viessmann nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, ciktāl šādi zaudējumi nav izraisīti ar iepriekšēju nodomu vai rupjas neuzmanības rezultātā.

Viessmann patur tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem mainīt lapas saturu.

Viessmann Web lapas satur saites uz citām Web lapām. Viessmann nenes juridisku atbildību par personas datu aizsardzību šajās lapās.

Personas dati tiek izmantoti tikai klientu darījumu izpildes nodrošināšanai.