Ekonomiska tvaika, strāvas, apsildes un dzesēšanas risinājumu nodrošināšana

Efektīva enerģijas sistēma un iekārtas rūpniecībai ļauj ievērojami samazināt darbības izmaksas un piesārņotāju emisiju izmaksas, tādējādi palielinot konkurētspēju. Viessmann piedāvā dažādus sistēmu risinājumus, kas nodrošina saimniecisko apgādi ar tvaiku līdz 120 tonnām stundā, siltumu līdz 120 MW, dzesēšanu līdz 2MW un elektroenerģiju līdz 50 MW. Tādējādi var izmantot visus enerģijas avotus – fosilo kurināmo, biomasu, novadīto siltumu, arī ģeotermālo siltumu, kā arī āra gaisa siltumu vai ražošanas procesā radušos siltumu.

Viessmann attīsta un īsteno visaptverošus enerģijas projektus, kas balstīti uz vispārējās situācijas, enerģijas ieguves, apgādes struktūras un patēriņa pētīšanu. Šī visu procesu analīze veido pamatu nākotnes prognozei un visu sistēmu komponenšu pielāgošanu. Piedāvājumā ietilpst pakalpojumi, sākot ar plānošanu, nodošanu ekspluatācijā, līdz pat apkopei.

 

Meklēju produktu, kas ražo , izmanto .