Efektīvi risinājumi rūpniecībai ar veiktspēju līdz 120 MW siltuma un 120 t tvaika stundā

  • Tvaika katli
  • Karstā ūdens katli
  • Zemu temperatūru katli
  • Biomasas iekārtas
  • Biogāzes iekārtas: Mitrā un sausā fermentācija
  • Biogāzes attīrīšana un padeve dabasgāzes tīklā

Produktu programma

Efektīvi risinājumi industrijai līdz jaudām 120 MW siltumam un 120 t tvaikam/h

Augstspiediena tvaika katli

Efektīvi risinājumi līdz 120 t tvaikam/h

uz produktu programmu

Augstspiediena karstā ūdens katli

Efektīvi risinājumi līdz 120 MW

uz produktu programmu
Hochdruckkessel zur Nutzung von Prozesswärme und Abluftwärme

Augstspiediena siltuma utilizācijas katli

Sekundārās gaisa plūsmas siltuma izmantošana


Effiziente und umweltschonende Erzeugung von Biomethan

Bioāzes sagatavošana

Sagatavošana un ievadīšana dabagāzes tīklā

Biogasanlagen für die nachhaltige Energieversorgung mit Biomasse

Biogāzes iekārtas

Slapjā un sausā fermentācija

Biomasas iekārtas

Uzticami, ilgtspējīgi un saimnieciski risinājumi

uz produktu programmu

Detalizētu informāciju par biogāzes iekārtu un biogāzes attīrīšanas produktu programmu, kā arī par apkopes pakalpojumiem šajā jomā atradīsiet mūsu tīmekļa vietnēs

> www.schmack-biogas.com

> www.carbotech.info


Konsultācija & Pakalpojumi

Innovative Beratungsangebote

Konsultācija

Inovatīvi konsultāciju piedāvajumi

Von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Wartung. Alles aus einer Hand.

Pakalpojumi

Viss vienuviet

Service-, Instandsetzungs-, Umbau-, Erneuerungs- und Optimierungsarbeiten

OMNICAL industriālais serviss

Servisa, uzstādīšanas, pārbūves, modernizēšanas un optimizācijas darbi

viessmann_allendorf.jpg

Kontaktinformācija


Augstspiediena karstā ūdens katli, augstspiediena tvaika katli, zemas temperatūras katli, malkas apkures iekārtas

Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039 

Tālrunis: 67545292
Fakss: 6754974

E-pasts: info@viessmann.lv