Efektīvas enerģijas sistēmas rūpniecībai

Viessmann kompleksais piedāvājums rūpnieciskām vajadzībām ietver efektīvas enerģijas sistēmas ekonomiskai siltuma, tvaika, aukstuma un elektroenerģijas apgādei. Šim mērķim ir iespējams izmantot visus enerģijas avotus - gāzi, šķidro kurināmo, biomasu un saules enerģiju, kā arī no zemes, ārējā gaisa vai ražošanas procesos iegūto siltumu.

Vadības tehnikas, kā arī attālinātās uzraudzības un lietošanas komponenti ir vienlīdz piemēroti kompleksajam piedāvājumam, kā arī visaptverošiem pakalpojumiem, sākot ar plānošanu līdz nodošanai ekspluatācijā un apkopei. Piedāvājumu klāstā ir ietverta arī visaptverošu enerģijas koncepciju izstrāde un realizēšana ražošanas uzņēmumiem, piemēram, gastronomijas nozarē.

 

 

Meklēju produktu, kas ražo , izmanto .