Sertifikāti

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Sertificēts saskaņā ar DIN EN ISO 9001:2008

Pirmo reizi Viessmann saņēma DIN EN ISO 9001 sertifikāciju 1994. gadā. Šī sertifikācija tiek pārbaudīta katru gadu. 2013. gada jūnija un jūlija mēnesī Viessmann kvalitātes vadības sistēmu pārbaudīja VDE Pārbaudes un sertificēšanas uzņēmuma auditori.

Audits noslēdzās veiksmīgi. VDE Pārbaudes un sertificēšanas uzņēmums apliecināja, ka mūsu Kvalitātes vadības sistēma atbilst DIN EN ISO 9001:2008 standarta prasībām. Līdz 30.05.2015. derīgais sertifikāts saskaņā ar DIN EN ISO 9001:2008 standartu tika atkārtoti piešķirts sertifikācijas piemērošanas jomas paplašināšanas rezultātā.

Mūsu kvalitātes vadības sistēmas sertifikācija ir būtisks augstākās kvalitātes ražošanas priekšnoteikums.

Sertifikācija atbilstoši Ekoaudita lēmumam (EMAS)

Pateicoties priekšzīmīgam un uz nākotni vērstam vides aizsardzības menedžmentam Viessmann ir vides aizsardzības pionieris. Uzņēmums ir nevien sertificēts atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības normai DIN EN ISO 14001, bet arī līdzdarbojas ES ekoaudita sistēmā (EMAS) – vienā no striktākajām apkārtējās vides aizsardzības jomā. Atbilstoši tai ir jābalstās uz mērāmiem apkārtējās vides aizsardzības rādītājiem, kuri pārsniedz patreizējās likumdošanas normas.

Viessmann ir trešais uzņēmums Eiropā un otrais Vācijā, kurš atbilst Ekoaudita prasībām. Neatkarīgi apkārtējās vides eksperti reizi trīs gados pārbauda atbilstību Ekoaudita prasībām, papildus ik gadus notiek uzraudzības audits. EMAS lēmums pastāv kopš 1993.gada, un arī ja arvien jauni uzņēmumi ir sertificēti atbilstoši Ekoaudita norādēm, Viessmann - kā vienīgais nozares uzņēmums, kas visas savas ražotnes Vācijā ir sertificējis.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Sertifikācija atbilstoši DIN EN ISO 14001:2009-11

Papildus Eiropas Ekoauditam ar tā striktajām prasībām apkārtējās vides aizsardzībā starptautiskās DIN EN ISO 14001 nodrošina vispārīgu apkārtējas vides menedžmenta sistēmas ieviešanu.

Arī šai normai ir mērķis nodrošināt pastāvīgu apkārtējās vides aizsardzības uzlabošanu uzņēmumā. Pretēji Ekoaudita normām, šī sertifikācija tiek veikta neveidojot vides aizsardzības deklarāciju, ko veic ārējs vides aizsardzības eksperts un pēc tam publicē.

Sertifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 50001:2011-12 standartu

Viessmann Allendorfas ražotnes enerģijas pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar DIN EN ISO 50001:2011-12 standartu.

Energoefektivitātes vadībai ir izšķiroša nozīme, lai sasniegtu enerģijas un klimata politiskos mērķus. Tādēļ energoefektivitāte ir svarīgākā efektīvas resursu izmantošanas daļa. Ņemot vērā iepriekš minēto, turpmāko gadu laikā tiks ieviesta standartizēta enerģijas pārvaldības sistēma un noteikta kā standarts visiem nozares uzņēmumiem.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Sertifikācija saskaņā ar ISO 29990:2010

Viessmann kompleksais piedāvājums un ilgu gadu pieredze kā vienam no vadošajiem apkures tehnikas sistēmu ražotājam veido pamatu plašajām zināšanām, uz kurām mūsu tirgus partneri var attīstīties.

2013. gadā Viessmann Akadēmija saņēma uzņēmuma TÜV Süd piešķirto DIN ISO 29990 sertifikāciju, tādējādi izpildot augstos servisa standartus apmācību pakalpojumu jomā, kā arī konsekventu kvalitātes pārvaldības sistēmas prasību izpildē izglītības un tālākizglītības jomā. Tādējādi mūsu tirgus partneri var paļauties uz plašām augstas un pārbaudītas kvalitātes praktiskām zināšanām.

Sertifikācija saskaņā ar OHSAS 18001:2007

Visu Viessmann grupas Allendorfas uzņēmumu darba drošības un veselības aizsardzības vadības sistēma ir sertificēta saskaņā ar OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series) standartu.

OHSAS_18001_2007.jpg