Vitomax 200-LW M62A - ekspluatācijas spiediens 16 bar


Gūstiet labumu no šīm priekšrocībām

  • Tīra sadegšana ar zemu oglekļa dioksīda izmešu līmeni
  • Droša siltuma izplatīšana; vienkārša hidrauliskā sasaiste
  • Zemi starojuma zudumi, pateicoties optimālai siltumizolācijai
  • Vitocontrol slēgumu skapis visiem katlam specifiskajiem regulēšanas un vadības elementiem
  • Apstiprināts saskaņā ar Spiediena iekārtu direktīvu 97/23/EG vai Gāzes iekārtu direktīvu 90/396/EWG


Karstā ūdens ģenerators līdz 120 °C plūsmas temperatūrai

Vitomax 100-LW ir karstā ūdens ģenerators ar pieļaujamo plūsmas temperatūru līdz 120 °C. Tā pieļaujamais ekspluatācijas spiediens sasniedz 6, 10 un 16 bar, un siltuma jauda sasniedz 2,3 līdz 6,0 MW.

Laiku taupošai montāžai un nodošanai ekspluatācijā Viessmann piedāvā arī pilnas komplektācijas Vitomax karstā ūdens iekārtas, kā iepriekš montētas sistēmas.


Pielāgotas ar atbilstošiem komponentiem

Viessmann šīm iekārtām (110 °C vai 120 °C) piedāvā arī citus pielāgotus piederumus. Siltuma rekuperācijas, siltuma izdalīšanas un spiediena uzturēšanas sistēmu iekārtu piemēri.

Izstrādājuma šķērsgriezums

Produktschnitt Niederdruck-Heißwassererzeuger Vitomax 200-LW Typ M62A