Kompleksie piedāvājumi pašvaldībām un siltumtīkliem

Kā komplekso enerģijas ģenerēšanas sistēmu piedāvātājs Viessmann sniedz it visus komunālo siltumtīklu, mājokļu risinājumu vai bioenerģijas ciematu koncepcijai, uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamos komponentus. Viessmann piegādā ne tikai fosilo vai atjaunojamo enerģiju avotiem piemērotas apkures sistēmas, bet tas arī atbalsta pašvaldības jau kopš pirmajiem priekšizpētes soļiem par iekārtu izbūvi līdz pat pieņemšanai ekspluatācijā.

Lai gan lauku teritorijās uzsvars tiek likts uz bioenerģijas avotu izmantošanu, pilsētu teritorijās parasti nav pieejams tik liels biomasas apjoms, lai varētu apkurināt lielāko daļu ēku. Šeit tiek piedāvāti dalītie risinājumi atsevišķām daudzdzīvokļu mājām, kā arī apvienota fosilā kurināmā un apkārtējās vides jeb ražošanas procesā radušās siltuma izmantošana. Visaptveroši pakalpojumi līdz pat izejvielu pārvaldībai un darbības vadībai papildina piedāvājumu.

Meklēju produktu, kas ražo , izmanto .